Slide background
Slide background

XỬ LÝ DẠNG TRUE/FALSE/NOT GIVEN IELTS READING

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn những dạng bài Ielts Reading để các bạn hiểu rõ và định hướng ôn tập cho mình tốt hơn nhé!

1: Dạng True/False/Not Given

Phần đánh giá mệnh đề đúng sai (True/False/Not Given) là một trong những dạng đề phổ biến nhất, nhưng được đánh giá là phần tương đối khó trong bài thi IELTS Reading.

CÁCH LÀM:

Cách làm bài thi IELTS Reading

Bước 1: Đối chiếu từ khóa đã gạch chân trong đề bài với câu trong đoạn văn cho trước.

Bước 2: Chỉ ra dữ liệu sai biệt (không có hoặc khác với thông tin gốc).

Bước 3: Phân biệt đâu là dữ liệu thiếu, đâu là dữ liệu sai.

+ Là F nếu: sai thời gian, sai địa điểm, sai mục đích, sai trật tự câu, sai chủ ngữ, sai số lượng.

+ Là NG nếu: đoạn văn hoàn toàn không có thông tin, một dữ liệu mới xuất hiện (thời gian, địa điểm, tên người,vv) trong đề bài mà trừ yếu tố đó ra, cả câu đã hoàn toàn đúng.

 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811