Slide background
Slide background

HOW TO WRITE CONCLUSION FOR IELTS WRITING TASK 2

Bài viết này sẽ giúp bạn viết phần kết luận hiệu quả nhất cho Ielts writing task 2. Bài viết phù hợp cho cả phần Ielts General Trainning và Academic.

Phần kết luận là đoạn văn dễ viết vì có rất nhiều cách để diễn tả lại các ý trong phần giới thiệu và thân bài. Tuy nhiên, đây là phần cuối cùng mà người chấm sẽ đọc, vì vậy đây là phần quan trọng bạn cần chú ý.

Bạn có thể sẽ không tốn nhiều thời gian còn lại khi viết phần kết luận nên nó rất quan trọng nếu bạn thường luyện tập và học cách viết đoạn văn này nhanh hơn. Mình sẽ gợi ý cho bạn một vài cách qua các phần dưới đây.

Tips for IELTS Conclusion 

1.Đừng bao giờ viết các ý tưởng mới trong phần kết luận. Một phần kết luật nên luôn đề cập lại ý kiến bạn đã viết trong cách phần trên một cách đơn giản nhất. Các ý kiến mới nên được viết ở phần chính thân bài chứ không phải phần kết luận.

2.Hãy chắc chắn bạn trả lời câu hỏi trong phần kết luận. Phần kết luận nên thể hiện được suy nghĩ của bạn về đề bài và hãy viết rõ ràng quan điểm của bạn về vấn đề được đề cập.

3.Thay đổi ngôn từ . Không phải vì bạn đang diễn tả lại ý kiến đã được viết ở các phần khác của bài văn nghĩa là bạn có thể lặp từ. Thay vào đó, bạn hãy thể hiện khả năng vốn từ của mình bằng việc diễn tả cùng ý đó nhưng theo cách viết khác.

4.Đừng cố gắng đề cập mọi thứ. Bạn không được yêu cầu phải ghi chi tiết các ý mà bạn đã đề cập trong phần thân bài. Thay vào đó, bạn có thể tóm tắt các ý chính của mình.

5. Luôn Luôn viết kết luận. Rất khó để đạt điểm cao trong writing task 2 nếu bạn không hoàn thành bài văn của mình bằng 1 phần kết luận. Kể cả gần hết giờ, hãy chắc chắn là bạn sẽ viết một phần kết luận.

6. Hai câu là đủ.

Linking Phrases ( Các liên từ)IELTS-conclusion-linking-phrases

Đầu tiên, bạn nên bắt đầu với một liên từ, nhưng từ này phải hay hơn các từ khác.

Sau đây là một vài ví dụ:

-Finally

-In a nutshell

-In general

-In conclusion

-To conclude

“Finally” có thể không thích hợp lắm nhưng từ này cũng giúp ngầm hiểu được là bạn đang rút kết ý chính và đưa ra ý mới. “Finally” thuộc về phần thân bài, không phải ở kết luận.

In a nutshell thì không quá trang trọng và chúng ta không nên dùng chúng trong phần kết luận IELTS .

“In general” giúp người đọc biết bạn đang nói khái quát về chủ đề. Đây không là cách chúng ta làm trong kết luận và chúng ta không nên dùng từ này.

“In conclusion” và “ to conclude” là 2 liên từ duy nhất bạn có thể bắt đầu để viết kết luận. 2 từ này sẽ chỉ người đọc rõ ràng ý của đoạn văn nói về điều gì và chúng rất trang trọng.

Làm cách nào để viết kết luận tốt

Có 2 cách để làm điều này:

1.Nhắc lại các ý chính của bài văn .

2.Thay đổi ngôn từ bằng việc “paraphrase”

May mắn thay, chúng ta đã đề cập có ý chính trong phần mở đầu, vậy chúng ta chỉ cần là đọc sơ lược phần kết luận và “parapahse” nó.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

IELTS-coanclusion-question

Phần giới thiệu

It is argued that students should be taught real life skills, like how to look after money. This essay agrees that they should be part of the curriculum. The essay will first discuss how everyday competencies benefit people later in life and then talk about the dangers of not being taught how to manage money at an early age. 

Một cách để hoàn thành hoàn thành một phần giới thiệu hiệu quả bằng cách thực hiện ba điều:

1. Paraphrasing câu hỏi
2. Nêu rõ ý kiến, quan điểm cá nhân
3. Phác thảo những gì sẽ nói về trong phần còn lại của các bài luận hay nói cách khác, những điểm chính sử dụng để hỗ trợ ý kiến của mình.

Phần kết luận

In conclusion, this essay supports the idea that teenagers ought to be taught functional subjects like financial planning because it helps them in adulthood and a lack of education related to these topics can have serious consequences. 

Vì vậy, tất cả những gì mình đã làm là nêu rõ ý kiến cá nhân và những quan điểm ủng hộ chính. Tuy nhiên, không đơn giản chỉ sao chép các từ, mình đã sử dụng từ đồng nghĩa và paraphrasing để thay đổi ngôn ngữ của mình.

Dưới đây là những cách viết lại từ đã được sử dụng:

This essay supports- This essay agrees

should- ought to

students- teenagers

functional subjects- real life skills

look after money- financial planning

later in life- adulthood

dangers- serious consequences

Hãy xem một ví dụ khác:

 

IELTS-Conclusion-essay

Phần giới thiệu

Contemporary advances have a serious effect on the planet. While I appreciate that critics may hope that people will shun the latest developments, I believe that technology itself can give us an answer.  This essay will first discuss how not using electronics is unfeasible, followed by a discussion of how science is now coming up with ways to reverse global warming and pollution. 

Phần kết luận

In conclusion, this essay acknowledges that technological progress does jeopardise the planet, but cutting-edge discoveries can actually halt and even heal this destruction.

Một lần nữa, tất cả những gì cần làm là lặp lại những gì được nói trong phần giới thiệu nhưng viết lại theo một cách khác.

Thêm một dự báo hoặc kiến nghị vào phần kết luận.

IELTS-Essay-Conclusions

Chúng ta cũng có thể thêm một dự báo (những gì chúng ta nghĩ rằng sẽ xảy ra) hoặc một đề nghị (những gì chúng ta nghĩ nên xảy ra) vào phần kết luận của mình. Đây là tùy chọn và thực sự phụ thuộc vào việc bạn còn lại bao nhiêu thời gian. Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải hoàn thành bài 2 trong  vòng 40 phút.

Trên đây là những gì mà mình muốn chia sẻ tới các bạn hôm nay. Chúc các bạn học tốt!

(Tham khảo.)

HOTLINE: 0934483811