Slide background
Slide background

VIẾT MỞ BÀI “THẬT NGẦU” TRONG IELTS WRITING TASK 1

Như đã biết, trong phần thi IETLS Writing Task 1, các bạn sẽ phải viết một bài báo cáo ngắn dựa trên thông tin hình ảnh hay số liệu. Những số liệu này thường được minh họa bằng biểu đồ (biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ đường tròn) hoặc bảng biểu.

Cấu trúc bài Writing Task 1 gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết luận. Phần mở bài Writing Task 1 thường là để giải thích bảng biểu/biểu đồ thể hiện điều gì. Để làm được điều đó, các bạn chỉ cần viết lại đề bài bằng ngôn từ của mình (paraphrase). Tuy nhiên, để viết được một đoạn mở đầu tốt và không bị lặp lại từ ngữ đã có trong đề bài thì không phải là dễ. Trong bài học ngày hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ cùng các bạn tìm hiểu một vài cách viết mở bài IELTS Writing task 1 nhé!

IELTS Writing task1 introduction paragraph

Đối với phần mở bài, các bạn nên viết 2 câu. Câu 1 sử dụng câu đơn, diễn đạt đồng nghĩa với đề bài, thường sử dụng các động từ đi kèm như show, describe, indicate, illustrate… Câu 2 là câu tổng quan, là thông tin tổng quát mà bạn nhìn thấy được.

Các bước để viết mở bài IETLS Writing Task 1:

– Tìm từ khóa trong câu hỏi.

– Thay thế chúng bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc giải thích.

– Đưa thêm thông tin về biểu đồ.

4 tip viết đoạn mở bài:

Tip 1: Thay danh từ, động từ chính bằng các từ đồng nghĩa

 • graph = line graph, chart = flow chart (also: bar chart, pie chart, table), the diagram = the figure
 • proportion = percentage, ratio, rate, portion
 • information = data, figure, number, illustration, indicator
 • trends in = changes in
 • US consumption = consumption in the United States
 • shows = illustrates, describes, compares, indicates, presents, gives information
 • to produce forecasts = to forecast
 • the total number = the overall number
 • various mobile phone features = different functions of mobile phones
 • maps show = diagrams illustrate
 • an island before and after = some changes to an island
 • the number of = the figure of, the data on, the proportion of
 • people in USA = the Americans, American people
 • a group of = The + adv (no –s): the poor, the old, the unemployed
 • from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years = in a duration of + time (10 years)

Tip 2: Đổi thành HOW (BY WHICH) THE + KEY NOUN + VERB

Ví dụ: The pie charts illustrates how annual spending by a school in the UK changed every 10 year.

Tip 3: Nếu trong câu hỏi chứa cụm từ “the figure of” “the number of” “the quantities of”, bạn có thể viết lại bằng cách đổi thành “HOW MANY” hay “HOW MUCH”

Ví dụ: The graph compares how many noise complaints were made.

Tip 4: Nếu câu hỏi chứa cụm từ “the proportion of’ “the number of” “the quantities of”, bạn cũng có thể đổi thành “WHAT PROPORTION OF + Noun” “WHAT NUMBER OF + Noun”

Ví dụ: The chart indicates what percentage of the world’s oil resources are held,…

Sau đây hãy cùng mình thực hành bằng các ví dụ sau nhé:

1. The charts below show the results of a survey of adult education. The first chart shows the reasons why the adults decide to study. The pie chart shows how people think the costs of adult education should be shared.

2. The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.

3. The chart below shows the amount of money per week spend on fast foods in Britain. The graph shows the trends in consumption of fast foods.

4. Chorleywood is a village near London whose population has increased steadily since the middle of the nineteenth century. The map below shows the development of the village.

Hi vọng những tip trên đây có thể giúp các bạn bắt đầu một bài IELTS Writing Task 1 dễ dàng và nhanh chóng.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811