Slide background
Slide background

VIẾT KẾT BÀI “BÁ ĐẠO” TRONG IELTS WRITING TASK 1

Liệu phần Kết bài có phải là một yêu cầu bắt buộc trong IELTS Writing Task 1. Và nếu có thì bạn nên viết phần Kết bài như thế nào? Có rất nhiều câu trả lời cho 2 câu hỏi này và nhiệm vụ của bạn là chọn ra phương pháp tiếp cận phù hợp nhất cho mình.

Thực tế bạn có thể được lựa chọn giữa: Một Kết bài ngắn gọn ở phần cuối bài hay một câu tổng quan ở phần Mở bài

Dù chọn cách nào bạn cũng phải chắc chắn rằng mình đã đáp ứng đủ các yêu cầu dưới đây:

  • Đưa ra được một tổng quan/khái quát được những thông tin mà biểu đồ cung cấp.
  • Tập trung vào các điểm chính
  • Không đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào về biểu đồ

Những thông tin này về cơ bản là cố định thế nên vấn đề là bạn chọn đặt nó ở đầu bài hay cuối bài mà thôi. Nói cách khác, điều bạn cần chính là một phần tổng quan/khái quát về biểu đồ và vị trí của nó thì phụ thuộc vào lựa chọn của bạn

Khi nào thì không nên viết phần Kết bài

Bạn sẽ không cần một phần Kết bài trong các trường hợp sau:

  1. Bạn đã có một phần Mở bài với một câu tổng quan/ khái quát (Overall/ Summary statement), đã chỉ ra được các xu hướng biến đổi chính của bảng biểu/biểu đồ.
  2. Các câu văn chủ đề của các đoạn văn phần Thân bài đã khá là rõ ràng. Những điểm chính trong Bảng biểu/biểu đồ đã được chỉ ra và việc tổng kết hóa chúng là không dễ dàng. 

Khi nào thì nên viết Kết bài

Bạn sẽ cần một Kết bài nếu như:

  1. Phần Mở bài của bạn không đầy đủ, bạn chỉ viết lại (Paraphrase) những thông tin mà đề bài đã cho mà không thêm bất kì tổng quan/khái quát nào.
  2. Phần Thân bài của bạn chưa thể hiện hay phân tích được các điểm chính của Bảng biểu/biểu đồ được cho.
  3. Bạn chưa viết đủ 150 chữ ( Một điều cần lưu ý là giám khảo sẽ không tính những câu văn được viết lặp lại một cách đơn thuần mà không bổ sung thêm một thông tin nào mới cả)

Những yêu cầu của một Kết bài tiêu chuẩn

Độ dài

Bạn không cần phải viết một Kết bài quá dài bởi vì khi viết một kết bài quá dài khả năng rất cao là bạn sẽ lặp lại các ý mà mình đã phân tích trong phần Thân bài và Mở bài hay đưa ra các ý kiến chủ quan của mình. Một hay hai câu văn tổng quát cho phần Kết bài là phù hợp.

Ý tưởng

Bạn cần biết rõ sự khác biệt giữa IELTS Writing Task 1 và task 2. Trong khi IELTS Writing Task 2 yêu cầu bạn đưa ra ý kiến của mình và làm rõ nó bằng các lập luận thì bài  IELTS Writing Task 1 yêu cầu bạn phân tích một bảng biểu/biểu đồ một cách khách quan, mọi ý kiến chủ quan đều không được chấp nhận. Chính vì vậy, trong phần Kết bài khi đưa ra một tổng quan/khái quát cần tránh đề cập tới các ý kiến cá nhân.

Nội dung

Nguyên tắc cơ bản ở đây là không nên đưa thêm bất kỳ thông tin nào mới vào kết bài mà chỉ nên tóm tắt, khái quát lại các thông tin đã phân tích trước đó. Điều này có nghĩa là bạn sẽ “nhặt” các chi tiết chính của bảng biểu/biểu đồ mà bạn đã phân tích để đưa vào biểu đồ

Cách thực hiện

Bạn lúc nào cũng phải ghi nhớ là: Kết bài phải thật đơn giản. Thế nên hãy bỏ hết những thông tin mới, phức tạp trong phần Kết bài. Nhìn lại bảng biểu/biểu đồ một lần nữa, những xu hướng, số liệu nổi bật nhất chính là những điểm bạn nên đề cập đến trong phần Kết bài.

Dưới đây là một bài IELTS Writing Task 1 band điểm 8.0 trong đó người viết đã ứng dụng các quy tắc trên cho phần Kết bài của mình.

ket bai ielts writing task 1

Your task

The graph describes the difference between the number of men and women employed in 6  employment sectors of Freedonia between 1975 and 1995.

Generally, the highest number of men worker in both surveyed years recorded at about 850,000 in non-defense,  whereas the lowest figure was in defense which fell from 250000 to 225,000. No major change can be seen in the number of male workers in the other sectors (manufacturing: 650,000; communication: about 250,000, wholesale and retail trade: 700,000) , although finance-banking  increased by  8000 to more or less 500000.

It can be clearly seen that more women started to work in most sectors except for manufacturing and non-defense  where there was no significant change In order, the increases were  250,000 to 600,000 in communication, then 150,000 to close to 475,000 in finance-banking, 575,000 to less than 800,000 in wholesale and retail trade and around 25,000 (bottom of graph) to over 100,000 defense. We should also note that there were more women than men were employed in communications and trade in 1995.

In conclusion, we can see that more women were employed in Fredonia in 1995, but this depended on the sector.

HOTLINE: 0934483811