Slide background
Slide background

TỪ VỰNG VỀ MIÊU TẢ TIÊU THỤ VÀ SẢN XUẤT TRONG TASK 1

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay cùng NGOC ANH IELTS  học từ vựng về miêu tả tiêu thụ và sản xuất trong task 1 nhé!

Một số những biểu đồ cần paraphrase về nhóm từ Tiêu Thụ – Sản Xuất

Biểu đồ số 1

Biểu đồ về số lượng năng lượng tái sinh được tiêu thụ từ năm 1950 đến năm 2000

Biểu đồ về số lượng năng lượng tái sinh được tiêu thụ từ năm 1950 đến năm 2000

Các bạn có thể thấy biểu đồ nói về số lượng năng lượng tái sinh được tiêu thụ từ năm 1950 đến năm 2000. Khi viết bài các bạn sẽ cần sử dụng các cụm từ khác nhau để paraphrase cho từ Consumption đã nhắc đến trong đề bài đúng không nào.

Biểu đồ số 2

Biều đồ về sự tiêu thụ thịt và cá của mỗi cá nhân mỗi tuần từ năm 1979 đến 2004

Biều đồ về sự tiêu thụ thịt và cá của mỗi cá nhân mỗi tuần từ năm 1979 đến 2004

Biều đồ nói về sự tiêu thụ thịt và cá của mỗi cá nhân mỗi tuần từ năm 1979 đến 2004, vậy nên topic về consumption tiếp tục là chủ đề được đề cập đến nhiều nhất trong biểu đồ trên và người viết sẽ cần liên tục paraphrase nó.

Vậy làm thế nào để paraphrase sự sản xuất và tiêu thụ, hãy cùng di chuyển đến phần 2 bạn nhé.

Các từ vựng nói về sự sản xuất và tiêu thụ

Tiêu thụ

  • (Noun): Consumption
  • (Verb): be used, be consumed, be drunk or be eaten

Đưa ra ví dụ để cả nhà cùng dễ hiểu hơn nào:

The amount of pizza that  a person in Japan consumed each week was highest, at about 200 grams.

The average consumption of pizza in Japan was highest, at around 200 grams per week.

Sản xuất

  • (Noun): production, manufacture
  • (Verb): be produced, be made, be manufactured

Ví dụ:

The production of electricity from renewable energy accounted for more than a third of the total amount.

More than a third of electricity was produced from renewable energy.

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811