Slide background
Slide background

TỪ VỰNG-THÀNH NGỮ-BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 TOPIC: ART

Topic Art hiện nay đang xuất hiện khá nhiều trong các bài thi IELTS Writing Task 2. Ở trong bài Essay,  bạn sẽ phải viết một bài văn khoảng 250 từ về chủ đề được cho sẵn. Topic Art thường được đưa vào lồng ghép trong các ngữ cảnh liên quan đến giáo dục hoặc sự đầu tư của chính phủ. Vì vậy, để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi IELTS, Ngọc Anh Ielts  xin giới thiệu đến bạn đề thi mẫu, hướng dẫn cách làm bài topic Art, cũng như những idioms thuộc chủ đề này.

Câu hỏi Writing Part 2

Art is considered an important part of a society as well as an expression of its culture. Do you think it is important for children to be taught art? Do you think children should be encouraged to focus on art rather than other subjects?

Nghệ thuật được coi là một phần quan trọng của xã hội cũng như là sự biểu đạt của nền văn hóa. Theo bạn, việc giáo dục nghệ thuật cho trẻ em có quan trọng không? Bạn có nghĩ trẻ em nên được khuyến khích tập trung vào nghệ thuật hơn là những môn học khác?

Hướng dẫn cách làm bài

Mở bài: Giới thiệu vấn đề; Đưa ra ý kiến của bản thân: nghệ thuật cần được đưa vào giáo dục cho trẻ em, tuy nhiên không quan trọng hơn các bộ môn khác.

Thân bài:

  • Nêu những lí do vì sao trẻ em nên được dạy nghệ thuật? (Nghệ thuật đem lại lợi ích gì cho trẻ em?)
  • Nêu ý kiến về tầm quan trọng của nghệ thuật so với những bộ môn khác? Lí do vì sao?

Kết bài: Tóm lại quan điểm của bạn về những câu hỏi của đề bài. Có thể đưa ra lời khuyên.

Câu trả lời mẫu

It is commonly believed that art plays a fundamental role (đóng vai trò thiết yếu) in society as artists are able to express their thoughts and their culture in their work. In my opinion, children should definitely learn art because they can develop creativity and learn to express themselves in their art work but it should not be taught to the detriment of (có hại cho, lấn át) other subjects.

Firstly, art is an essential subject which children, especially young children, should learn in order to help promote their creativity and imagination. Without the development of imagination and creative thinking, children will struggle to grow into dynamic, individual thinkers when they reach adulthood (đến tuổi trưởng thành). Furthermore, some children are particularly gifted (có tài năng) in their creative abilities and studying art can help them nurture their talents(nuôi dưỡng tài năng)

Another important advantage for children when practicing art is that it provides a medium through which they can express their emotions and feelings. In other words, young children do not have the linguistic capabilities to put their ideas into language and thus communicate directly. Therefore, by using art, they are able to convey meaning (truyền tải thông điệp, ý nghĩa) through pictures and symbols. For this reason, many child psychologists often study the art work of children to gain an insight into (nghiên cứu, hiểu rõ hơn) what they think and feel.

Finally, however, regardless of how useful the study of art is for children, this should not result in more focus being placed on art rather than other subjects. Children need to have a balance of all subjects so as to facilitate (tạo điều kiện thuận lợi) a healthy development both mentally and physically. Thus, ensuring that there is a healthy balance of art, sciences, languages and physical education in the school syllabus is essential.

In conclusion, while art certainly helps a child develop creativity as well as express their thoughts, it should be taught equally alongside all other subjects. A school curriculum should offer a balance of subjects.

Từ vựng

 

Idioms Topic Art

Hy vọng rằng đây sẽ là một bài viết hữu ích đối với tất cả các bạn đang luyện thi IELTS cho những kì thi sắp tới.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811