Slide background
Slide background

TỪ VỰNG KHÓ HAY XUẤT HIỆN TRONG BÀI THI IELTS LISTENING PART 2

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn tiếp những từ vựng hay gặp trong bài thi Ielts Listening nhé!

Nguyên âm, phụ âm yếu

Đọc hay bị lướt qua, không nghe được.

Separate (adj.): khác nhau, tách biệt, tồn tại riêng lẻ

(v): phân chia, phân ly

Definite (adj):  rõ ràng, xác định, định rõ, hiển nhiên

Desperate (adj): tuyệt vọng

Temperature (n): nhiệt độ

Literature (n): văn học, giới nhà văn

General (adj): chung chung, thường

(n): cái chung, cái đại thể, cái khái quát

Relevant (adj): thích đáng, thích hợp

Category (n): hạng, loại

Describe (v): diễn tả, mô tả

Decline (n): sự tàn, sự sụt giảm

(v): nghiêng, cúi / từ chối, khước từ

Despite (n):sự ghen ghét, sự hiềm khích

(adv): mặc dù

Dispute (n): cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

(v): bàn cãi, tranh luận

Discrete (adj): riêng biệt, riêng rẽ, rời rạc

Display (n): sự phô bày, sự trưng bày Capable (adj): có tài, có năng lực, có khả năng

Achievable (adj): có thể đạt được, có thể thực hiện được

Understandable (adj): có thể hiểu được

Possible (adj): có thể thức hiện được

Visible (adj): có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Accessible (adj): có thể tới được, dễ bị gần gũi, ảnh hưởng Performance (n): buổi diễn, sự thi hành, sự thực hiện

Attendance (n): sự dự, sự có mặt

Ignorance (n): sự làm ngơ

Independence (n): độc lập

Sentence (n): câu, sự tuyên án, bản án, ý kiến

(v): kết án, tuyên án

Existence (n): sự tồn tại

Opportunity (n): cơ hội

Pursue (v): đuổi theo, đuổi bắt

Persuade (v): thuyết phục

Surprise (v): gây ngạc nhiên

Đổi chính tả khi đổi dạng của từ

Benefit (n) > Beneficial (adj)

Influence (n)> Influential (adj)

Circumstance (n) > Circumstantial (adj)

Maintain (v) > Maintenance (n)

Pronounce (v)> Pronunciation (n)

Argue (v) > Argument (n)

Success (n) > Succeed (v)

Excess (n) > Exceed (v)

Process (n) > Proceed (v)

Occur (v) > Occurred (adj)

Refer (v) > Referred (adj)

Begin (v) > Beginning (adj)

HOTLINE: 0934483811