Slide background
Slide background

TỪ VỰNG HAY CHỦ ĐỀ ” WEATHER ” IELTS SPEAKING

Rainy, sunny, windy … có lẽ là những từ đầu tiên người học tiếng Anh được tiếp xúc để nói về thời tiết. Tuy nhiên, mọi thứ tất nhiên là “không đơn giản như vậy” trong IELTS. Chúng ta cũng có thể tự nhận ra rằng: những từ vựng cơ bản này không đủ để miêu tả các thời tiết khác nhau trong ngày. Vậy, hôm nay chúng ta cùng khám phá một số từ vựng rất cool để “đàm đạo” với examiner về chủ đề này nhé!

Useful Nouns

 

climate: khí hậu => giám khảo biết là thí sinh nào cũng biết từ weather rồi, nên khi nói về khí hậu của một vùng, địa phương, ví dụ như nơi bạn sống chẳng hạn, các bạn nên dùng climate nhiều hơn nhé.

A lot of people dislike the climate in Hanoi, which is really hot and humid in the summer.

 

Average temperature: nhiệt độ trung bình

The average temperature of Ho Chi Minh City is relatively the same year-round.

 

Shower: mưa rào

We get showers in Saigon practically once every hour.

 

Spell (of…): một khoảng thời gian ngắn của một hiện tượng thời tiết gì đó

In the South of Vietnam, the climate is generally hot year-round, with a spell of cool weather come winter months.

 

Shift: thay đổi – một từ khá hay để thay cho change

A shift in temperature

 

Useful Verbs

 

Drizzle: mưa phùn

It’s been drizzling for a couple weeks now.

 

Vary: thay đổi

Climates really do vary from region to region in Vietnam.

 

Useful Adjectives

 

heavy = torrential (rain)

The regions where the flood hit have been experiencing torrential rain for a week.

 

balmy = pleasantly warm

In the summer, most people flock to Da Nang to enjoy balmy evening walks along the beach

 

sweltering = extremely hot

It really is sweltering inside the house in the summer.

 

muggy = clammy = ẩm ướt (thay cho humid)

Foreign visitors are not amused by the clammy weather in Hanoi in the summer

 

chilly = cool with some wind

In the fall, the temperature in the city is usually moderate, but it can get quite chilly at night.

 

Useful Idiomatic Expressions

 

chuck it down = rain really heavily

rain or sunshine = in all weather

like a sauna = really hot

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811