Slide background
Slide background

TỪ VỰNG BAND 9.0 VỀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

Hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn những từ vựng về tính cách con người band 9.0 để các bạn cùng học nhé!

1. Exceptional : xuất chúng

2. Thoroughness: Sự tỉ mỉ, chu đáo

3. Versatile/ Talented: Tài năng

4. Fair-minded : đối xử công bằng với mọi người

5. Utterly brainy: Cực kỳ thông minh

6. Life and soul of the class: Linh hồn của lớp học

7. Soulmate: Bạn thân, bạn tri kỷ

8. Thirst for knowledge: Sự khát khao về kiến thức

9. Biggest beneficiary: Người hưởng lợi lớn nhất

10. To set a good example: Là tấm gương tốt

11. To develop a sense of responsibility: Có tinh thần trách nhiệm

12. Straight-A student: Sinh viên toàn đạt điểm A

13. To give Sb a tutorial: Giảng bài cho ai

14. To leave a major influence on Sb: Có sự ảnh hưởng lớn đến ai

15. To turn to for advice: Xin ý kiến từ ai

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811