Slide background
Slide background

TỪ NỐI CHO BÀI IELTS SPEAKING TỰ NHIÊN HƠN!

Trong phần thi của IELTS Speaking Part 1, bạn sẽ được hỏi những câu hỏi quen thuộc về chủ đề liên quan đến bản thân và gia đình. Tất nhiên, bạn cần làm tốt hơn việc chỉ trả lời câu hỏi nếu muốn đạt điểm cao.

Những cụm từ dưới đây của Ngọc Anh Ielts sẽ giúp bạn có thể nói trôi chảy, tự nhiên hơn, cho bạn thời gian để nghĩ, mở rộng câu trả lời của mình.

Khi bạn cần nhắc lại câu hỏi

Could you say that again?

– I’m sorry, I didn’t catch that.

– Did you say (….)?

Cách trì hoãn thời gian để nghĩ

– Well, let me see.

– In my case,…

– Hmm, I’d have to say….

Đưa ra ví dụ

– For example,….

– A good example is….

– Maybe you’ve heard of…..

Chỉ tần suất

– Each other day,….(=Frequently)

– Once in a while,….(=Occasionally)

– Once in a blue moon,….(=Rarely)

Thể hiện ý kiến tiếp theo

– Also,….

– Another thing (as well) is….

– What else? Oh, I…

So sánh với quá khứ

– But when I was (a bit) younger I used to…

– But in my school days I used to…

– But back in the say I used to….(=In the distant past)

So sánh bản thân với người khác

– But some of my friends…

– But I know there are others who…

– But it takes all sorts, I suppose (=Everyone is different)

Thể hiện hy vọng

– But I’d like to try it if I ever get the chance.

– But it would be nice to try it someday.

– But hopefully luck will shine on me one day (=Hopefully I’ll get the chance)

Kết thúc

– So, that’s a bit about my…

– Anyway, that’s my

– So, to cut a long story short,…(=To sum up)

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811