Slide background
Slide background

TỪ “ĐỒNG NGHĨA” NÊN DÙNG TRONG WRITING TASK 2

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong Ielts Writing nói chung và phần task 1 nói riêng việc sử dụng các từ đồng nghĩa là rất phổ biết và cũng rất cần thiết. Sử dụng các từ đồng nghĩa làm cho bài viết của các bạn đa dạng hơn. Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS sẽ cung cấp cho các bạn những từ đồng nghĩa thông dụng nhất để các bạn tham khảo nhé!

I. SYNONYM LÀ GÌ VÀ ỨNG DỤNG TRONG IELTS WRITING

Từ đồng nghĩa là những từ cùng một loại từ mang ý nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, các từ có thể khác nhau về nghĩa hiển thị do đó các từ có thể thay thế cho nhau hay không phải dựa theo từng ngữ cảnh.

-Từ đồng nghĩa có nhiều dạng từ khác nhau nhưng ứng dụng từ đồng nghĩa trong IELTS Writing để giúp bạn tránh lặp lại các từ đã sử dụng trước đó vì thế các từ được sử dụng sẽ là dạng cùng ngữ nghĩa, có thể thay thế được cho nhau.

II.  MỘT SỐ CÁC TỪ ĐỒNG NGHĨA IELTS WRITING TASK 2.

– Principal = Prominent
– Trigger = Provoke
– Increase = Escalate
– Innate = Inborn
– Traffic congestion = Traffic jam
– Effect = Impact
– Difficulty = Challenge
– Hard-working = Diligent = Industrious
– Guidance = Consultancy
– Pollution = Contamination
– Admire = Appreciate
– Improve = Enhance
– Address = Combat = Tackle
– Up-to-date = Innovative
– Big city = Large metropolis
– Advantageous = Beneficial
– Rich = Affluent = Wealthy = Well-off
– Popular = Prevalent
– Negative = Adverse = Unfavorable
– Wonderful = Fantastic = Breath-taking = Spectacular
– Debatable = Controversial

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811