Slide background
Slide background

TỰ CHẤM ĐIỂM IELTS SPEAKING NHƯ THẾ NÀO?

Cũng như Writing, phần thi Speaking được chấm điểm dựa trên các yêu cầu cụ thể và chi tiết nhằm đánh giá sát sao và chính xác nhất khả năng Nói Tiếng Anh của bạn.

Hãy kiểm tra lại một lượt bộ tiêu chí đánh giá của IELTS Speaking để xem bạn đã cover được thang điểm bao nhiêu rồi nhé!

Band điểmSự trôi chảy & lưu loát

(Coherence and Fluency)

Từ vựng

(Lexical Resource)

Ngữ pháp

(Grammartical Range and Accuracy)

Phát âm

(Pronunciation)

9– Nói lưu loát, hầu như không lắp bắp hoặc phải tự đính chính. Ngập ngừng vì nội dung chứ không phải do lúng túng về từ vựng, ngữ pháp

– Nói mạch lạc, có tính liên kết.

– Phát triển chủ đề Nói đầy đủ và hợp lý

– Sử dụng vốn từ hoàn toàn chuẩn xác và linh hoạt

– Sử dụng ngôn ngữ bản ngữ (idiom, phrasal verb) tự nhiên và chính xác

– Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đa dạng, tự nhiên, hợp lý

– Duy trì sự chính xác tuyệt đối trong cấu trúc ngữ pháp, ngoại trừ những lôi đặc trưng mà cả người bản ngữ thậm chí cũng nhầm lẫn

– Các thành tố phát âm chính xác, tinh tế

– Duy trì sự linh hoạt trong phát âm trong suốt phần thi

– Nói tự nhiên, dễ hiểu

8– Nói lưu loát với ít lỗi lắ bắp hoặc phải tự đính chính. Ngập ngừng thường vì nội dung và ít khi do tìm từ ngữ.

– Phát triển chủ đề Nói mạch lạc và hợp lý

– Sử dụng vốn từ đầy đủ và linh hoạt đủ đề truyền đạt ý nghĩa chính xác

– Dùng ngôn ngữ bản ngữ thành thạo, ít lỗi sai

– Diển giải hiệu quả theo yêu cầu

– Sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng và linh hoạt

– Hầu hết các câu không có lỗi sai, chỉ có một vài lỗi không phù hợp hoặc không mang tính hệ thống

– Các thành tố phát âm đa dang

– Duy trì sự linh hoạt trong phát âm, chỉ sai một ít lỗi

– Nói dễ hiểu. Giọng Tiếng Anh có ảnh hưởng nhỏ đến việc nghe hiểu

7– Nói chi tiết, đầy đủ và dài nhưng không gượng hoặc mất mạch lạc

– Đôi lúc ngập ngừng do liên quan đến từ vựng, ngữ pháp hoặc lắp bắp, tự đính chính

– Sử dụng cấu trúc liên kết và đánh dấu ý tương đối linh hoạt

– Sử dụng vốn từ linh hoạt để thảo luận một số lượng đề tài đa dạng

– Sử dụng ngôn ngữ bản ngữ, có chú ý đến phong cách và sự kết hợp nhưng mắc một vài lỗi không phù hợp

– Diễn giải hiệu quả

–  Sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp

– Các câu phần lớn không có lỗi. lặp lại một vài lỗi ngữ pháp không nghiêm trọng

– Thể hiện các thành tố phát âm tích cực như Band 6 và đạt một số ít các yêu cầu từ Band 8
6– Có thể nói chi tiết và dài, đôi chỗ thiếu mạch lac do sự lúng túng hoặc tự đính chính thường gắp

– Sử dụng cấu trúc liên kết và đánh dấu ý đa dạng nhưng không hoàn toàn hợp lý

– Vốn từ đủ phong phú để thảo luận chi tiết một số chủ đề và diễn đạt đúng nghĩa mạc dù từ chưa chính xác

– Diễn giải tương đối thành công

– Sử dụng phối hợp giữa các cấu trúc ngữ pháp đơn giản và phức tạp, nhưng độ linh hoạt có hạn

– Thường mắc lỗi sai ở các cấu trúc phức tạp, hầu như không gây ra vấn đề cho việc nắm bắt ý

– Sử dụng các thành tố phát âm đa dạng nhưng kiểm soát chưa tốt

– Các thành tố phát âm được dùng hiệu quả nhưng không duy trì

– Nhìn chung dễ hiểu, một số lỗi phát âm từ/âm tiết sai làm giảm tính rõ rang

5– Có thể tiếp diễn mạch nói nhưng phải lung túng, tự đính chính hoặc nói chậm để duy trì

– Lạm dụng một số cấu trúc liên kết và đánh dấu ý

– Lưu loát với các phần nói đơn giản, nhưng lúng túng với các phần giao tiếp phức tạp hơn

– Có thể nói về các chủ đề quen thuộc hoặc xa lạ nhưng với vốn từ hạn chế

– Cố gắng diễn giải nhưng chỉ ở mức khá

– Sử dụng cấu trúc ngữ pháp cơ bản một cách phù hợp, chính xác

– Bị hạn chế với các cấu trúc phức tạp, nhiều lỗi sai và có thể gây ra vấn đề cho việc nắm bắt ý

– Thể hiện các thành tố phát âm tích cực như Band 4 và đạt một số ít các yêu cầu từ Band 6
4– Không thể phản ứng mà không ngập ngừng hoặc nói chậm, thường xuyên lúng túng và tự đính chính

– Các câu cơ bản được kết nối nhưng các cấu trúc liên kết đơn giản bị lặp lại và có vài chỗ không mạch lạc

– Có thể nói về các chủ đề quen thuộc, chỉ truyền đạt được ngữ nghĩa cơ bản trong các chủ đề lạ và thường xuyên chọn sai từ

– Hầu như không nỗ lực diễn giải

– Sử dụng cấu trúc câu cơ bản và đúng ở những câu đơn giản, nhưng các cấu trúc hạng 2 rất hiếm

– Mắc nhiều lôi và có thể dẫn đến hiểu nhầm

– Các thành tố phát âm hạn chế

– Có nỗ lực kiểm soát cấc thành tố nhưng mắc nhiều lỗi

– Phát âm sai thường xuyên và gây khó khăn cho người nghe

3– Nói với thời gian ngắt quãng lâu

– Khả năng liên kết các câu đơn giản rất hạn chế

– Chỉ có thể phản ứng đơn giản và thường không thể truyền đạt các thông điệp cơ bản

– Sử dụng vốn từ đơn giản để truyền đạt thông tin cá nhân

– Vốn từ không đủ để thảo luận các chủ đề không quen thuôc

– Nỗ lực sử dụng cấu trúc câu đơn giản nhưng ít thành công, chủ tếu dựa vào các mẫu câu nhớ sẵn

– Rất nhiều lỗi sai ngữ pháp ngoại trừ các câu được ghi nhớ

– Thể hiện một số thành tố của Band 2 và đạt một số ít yêu cầu của Band 4
2– Ngập ngừng lâu trước khi nói

– Hầu như không thể giao tiếp

– Chỉ có thể nói các từ một cách độc lập hoc theo trí nhớ– Không thể sử dụng cấu trúc câu cơ bản– Phần nói không thể nghe hiểu được
1– Không có khả năng giao tiếp

– Hầu như không có trình độ

0Không tham dự thi
HOTLINE: 0934483811