Slide background
Slide background

TOPIC ” TECHNOLOGY ” IELTS WRITING TASK 2

Technology là một topic xuất hiện rất nhiều xuyên suốt trong bài  thi IELTS. Nếu như ở trong bài thi Speaking là những câu hỏi đơn giản về chủ đề Technology, Computers như khái niệm, định nghĩa, và tần suất sử dụng cũng như vai trò thì trong IELTS WRITING chủ đề Technology được kết hợp cùng với các chủ đề khác để đưa ra so sánh cũng như ảnh hưởng của Technology đến những chủ đề đó.

CÁC BƯỚC VIẾT BÀI CHỦ ĐỀ TECHNOLOGY

Đề bài: “Maintaining public libraries is a waste of money since computer technology can replace their functions. Do you agree or disagree?

1. TOPIC ANALYSIS:

Keyword: 

Computer technology (n): Công nghệ máy tính

Public libraries (n): Các thư viện công cộng

A waste of money (c): Phí phạm tiền bạc

=> Ảnh hưởng của công nghệ máy tính lên các thư viện công cộng.

AGREE OR DISAGREE

=> Dạng bài thuộc dạng Argumentative Essay, một trong những dạng bài phổ biến nhất trong Writing Task 2. Dạng bài này có đặc điểm là chúng ta sẽ đưa ra quan điểm đồng ý hay không đồng ý với ý kiến đã cho và đưa ra các luận điểm để bảo vệ lập trường một cách rõ ràng nhất.

ESSAY PLAN (DÀN BÀI)

1. Mở bài:

Sự phát triển của công nghệ có nhiều ảnh hưởng đến thói quen đọc sách của con người. Thế nhưng thư viện cộng đồng cũng có rất

nhiều giá trị mà công nghệ không thể mang tới được cho con người. (2-3 câu, tương ứng với 30-50 từ)

2. Thân bài:

Phần thân bài thường bao gồm 2-3 đoạn. Mỗi đoạn từ 4-5 câu tương ứng với 60-80 từ.

Đoạn thân bài 1: Điểm mạnh của công nghệ máy tính hiện đại

  • Easier to access: dễ dàng có thể tiếp cận sách qua mạng Internet và qua các thiết bị di động.
  • Do not have to remember to return books: không phải lo lắng nơi để sách cũng như phải trả lại sách đúng thời hạn.

Đoạn thân bài 2: Ưu điểm nổi bật mà không thể thay thế của các thư viện công cộng.

  • Provide a public area for knowledge exchange: trở thành nơi để gặp gỡ và chia sẻ kiến thức cho công cộng
  • Be a reliable source of information: là nguồn thông tin đáng tin cậy, được kiểm duyệt qua nhiều công đoạn.

KẾT BÀI: Tổng hợp lại các ý đã đưa ra và nhấn mạnh lại luận điểm thư viện công cộng nên được duy trì mặc cho sự phát triển của công nghệ máy tính

BÀI MẪU (BAND 6.0 – 7.0) 

Today, computer technology is becoming more and more advanced. Many people think that it is wasteful to spend money on maintaining public libraries because most of their functions can be replaced with computer technology. However, I firmly believe that library should never be disregarded by our society.

On one hand, the development of computer science has brought about lots of benefits to our lives. Anyone could obtain and store a great amount of information online easily instead of going to public libraries to search for them. People can also read books on the move with their mobile devices such as iPhones, iPads, and so on. Furthermore, people do not have to remember the deadline to return the books.

On the other hand, public libraries still have several advantages over the Internet. First, a library always plays an important role as a reliable learning resource. Indi- viduals could get access to sufficient data for their studies when they use public li- braries. Second, individuals have more chances to make new friends and exchange learning experience when studying in a library. This opportunity can rarely be found on studying in front of a computer. Compared with only studying via the Internet, students could study in a more quiet and professional environment for academic purposes such as doing researches or graduate thesis.

In conclusion, I believe that both public libraries and computer technology are necessary for people to expand their knowledge. Therefore, public libraries will not disappear or be replaced by computer science in the near future because of their unique features and benefits.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811