Slide background
Slide background

TỔNG HỢP MẪU CÂU ĂN ĐIỂM CHO IELTS SPEAKING 7.0+

Chào các bạn, hôm nay NGOC ANH IELTS xin dành tặng tới các bạn các mẫu câu vô cùng “hữu ích” cho bài thi Ielts Speaking Part 2 & 3 nhé! Những cụm từ này trong Tiếng Anh gọi là redundant words, cực kỳ có ích khi thi IELTS, giúp bạn câu giờ và nghĩ ý một cách tự nhiên

1- Introduce the topic – giới thiệu topic nói

– Ok then, I would like to talk about…(tôi sẽ nói về…)

– Right, I am going to tell you about…

2- Introduce opinion – đưa ra quan điểm

– To my mind, ….

– I suppose…

– I reckon – tôi cho là…/I guess…tôi đoán./ I doubt…tôi nghi ngờ..

– In my opinion/view….

– Personally, I think….(về cá nhân, tôi nghĩ là…)

– I feel quite strongly about that…(tôi cảm thấy khá chắc rằng…)

– I’m really in favor of….(tôi thực sự thích…)

 

3- Generalizing – nói chung chung

– As a rule….(theo quy luật thì…)

– Overall / Generally….(nhìn chung thì…)= On the whole…= In general….

4- Speculating – Suy đoán /ˈspek.jʊ.leɪt/ (v)

– It’s (very/highly) likely/unlikely that…will… (rất có khả năng/không có khả năng…)

– It probably /definitely wont’…. (có khả năng không….)

– It’s difficult to say, but maybe…(thật khó để nói nhưng có thể là..)

– I’m not sure, perhaps…..(tôi không chắc lắm, dĩ nhiên…)

– I’m pretty certain/sure that…..(tôi khá chắc là…)

– I predict / expect that… (tôi đoán/ mong đợi rằng…)

5- Buying time

Những câu giúp bạn nói trong việc nghĩ ra ý tưởng cho ý tiêp theo để tránh bi pause trong bài nói:

– Well, let’s see…

– Mn, let me think about that for a moment…

– That’s good question….

HOTLINE: 0934483811