Slide background
Slide background

TIPS FOR IELTS SPEAKING PART 2

Hôm nay, Ngọc Anh Ielts xin chia sẻ tới các bạn những điều nên và không nên làm cũng như nói trong phần thi Speaking của mình để có thể ghi điểm trong mắt giám khảo cũng như tăng band điểm của mình.

Trong section này, các bạn có 3 phút để hoàn thành và các examiner sẽ phát cho các thí sinh một cái question card- Kể từ khi các bạn nhận được question card thì các bạn có 1 phút đầu tiên để  chuẩn bị phần trả lời của mình. Hết 1 phút chuẩn bị thì các thí sinh của chúng ta sẽ có 1-2 phút để nói

Lưu ý: Ở phần này examiner sẽ không đọc câu hỏi mà họ chỉ nói các câu chẳng hạn như “Ok, you can begin”, rồi bạn phải tự nói hết tất cả các ý của bản thân trong vòng 2 phủt.

Dưới đây là 1 mẫu của question card cho các bạn tham khảo

Một vài điều các sĩ tử nên và không nên làm

Should do

 • Take note và viết từ khóa ra. Chúng tôi đã từng nghe một vài thí sinh nói rằng, họ không cân take note vì đều đó thật phí phạm thời gian, những thứ họ muốn nói đã có trong đầu của họ rồi. Và như thế họ thường sẽ không được band điểm tốt, bởi vì những từ khóa được sử dụng trong bài nói của họ sẽ bị hạn chế, nhiều khi họ còn đi lạc đề do không có một organize về bài nói của bản thân.
 • Trả lời đầy đủ các ý trong tờ question card phân “You Should Say”. Để tránh bỏ xét các ý thì các sĩtử có thể vừa trả lời ý nào vừa chỉ tay vào ý đó. Cách này có thể giúp các bạn đi theo đúng hướng và không bị lac đề
 • Cố gắng vận dụng personal experience, vì đó là những thứ mà examiner muốn nghe từ ban, ex ” describe your favorite teacher” ban có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân và nói ra các ý của mình. Còn nếu là 1 tình huống mà bạn chưa gặp phải thì các bạn cứ LIE hoặc biến chất một câu chuyện của bạn mình thành của mình.
 • Mở rộng thêm các ý vào các câu hỏi “what the job is?” như: công việc đó unusual ở chỗ nào, tại sao bạn lại thích hợp cho công việc này?… Làm câu trả lời của ban dài hơn, nghe hấp dẫn hơn.
 • Tổ chức 1 bố cục hoàn chỉnh : Introduction, body, conclusion- Thi IELTS speaking section 2 này cũng giống như viết 1 bài writing essay mà là speaking.
 • Xài những cụm từ giới thiệu (introduction phrases):

The only thing ! could think of to talk about is..- The only thing that came to mind is..- l could’ve talked about..…, but I decided on.… What i want to talk about is… i’m going to talk to you about…

 • Xài các transitions, vì các transitions sẽ giúp các ban tổ chức lại bố cục bài mà bạn đang muốn nói

First Of all

Secondly

Finaly /Finish Up /l’ll end With /At last /In the end…

 • Nói to và rõ ràng, bởi vì phần này các bạn chỉ có 2 phút để nói nên đừng để cho giám khảo Không nghe thấy gì trong 2 phút đó.

Shouldn’t do.

 • Đừng nhớ chi tiết các câu trả lời. Đã có nhiều thí sinh lúc take note đã ghi chi tiết các câu trả lời của mình ra và không có thời gian suy nghĩ các câu hỏi bên dưới. Khi bạn nhớ chi tiết và ghi ra thì lúc bạn nói câu mà Ghi Nhớ, nghe sẽ không được natural, sẽ giống như bạn đang đọc hơn và như thế thì điểm của bạn sẽ Không được tốt
 • Đừng hoảng loạn (Don’t panic). Nhiêu sĩ từ đi thi, khi thấy question card, họ không biết nói gì và cảm thấy hoảng loạn, lo lắng. Và như thế English của họ sẽ xuống rất nhiều.
 • Nếu các bạn có hoảng sợ thì cách tốt nhất là THỞ ĐIỀU lại, hoặc tmớc khi vào phòng thì bạn có thể đi bộ, đi bộ là 1 cách có thế làm dịu nhịp đập tim của bạn lại.
 • Đừng chủ tâm vào 1 ý quả nhiều, section 2 khi nào cũng ít nhất 3 ý chính bạn phải đề cập tới và đã được chia đều điểm cho nhau. Nếu bạn để tâm vào 1 ý nhiều quả thì điểm của bạn sẽ không được cao
 • Đừng dùng các từ vựng có level thấp, cố gắng đem các từ acađemic vào bài nói của mình
 • Không được đưa ra những câu trả lời quá ngắn, cố gắng đừng kết thúc bài nói của mình trước 1’30s tới 2′
 • Không nên đi lạc đề bài nói
 • Đừng bận tâm quá về chất giọnG của bạn.

Hy vọng rằng với bài viết vừa rồi, các bạn có thể tự tích lũy cho mình thêm những kinh nghiệm để có được bài thi Ielts Speaking thật là tốt!

HOTLINE: 0934483811