Slide background
Slide background

TÊN RIÊNG HAY GẶP NHẤT TRONG IELTS LISTENING

Trong IELTS Listening, đặc biệt dạng Form Completion, Sentence Completion hoặc Table Completion, bạn có thể gặp câu hỏi điền tên riêng vào chỗ trống. Đây là dạng bài tương đối dễ ăn điểm nếu bài nghe có SPELL (đánh vần) cho bạn. Tuy nhiên, không phải lúc nào các tên riêng cũng được đánh vần mà học sinh phải tự biết, tự hiểu. Điều này đòi hỏi các em phải thường xem hoặc nghe các tên thông dụng của người bản xứ hàng ngày! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn  tên người, tên địa danh và đường xá thường xuyên xuất hiện nhất trong IELTS Listening nhé!

1.TÊN NGƯỜI

James                                        Mary

John                                           Robert

Michae                                       William

Linda                                          David

Richard                                      Susan

Thomas                                     Daniel

Nancy                                        Betty

Lisa                                            Paul

Mark                                           Helen

Emily                                          Brian

Amanda                                      Kevin

Laura                                          Anna

Jonathan                                    Amy

Janet                                          Jack

Jerry                                           Rachel

Alexander                                   Henry

 

2.TÊN ĐỊA DANH

a) The United Kingdom

Birmingham                                          Buckingham Palace

British Museum Dublin                        England

Edinburgh                                             Manchester

North Ireland                                         Liverpool

Tower Bridge (London)                         Wales

b) Australia

Sydney                                                  New South Wales

Queensland                                           South Australia

Victoria                                                  Sydney Opera House

Western Australia                                 Melbourne

Federation Square

c) US

Los Angeles/LA                                    California

Times Square                                       New Orleans

New York                                              Central Park (New York)

Universal Studios Hollywood

d) Canada

Alberta                                                   British Columbia

New Westminster                                 Toronto

Victoria                                                  Ontario

3. TÊN ĐƯỜNG 

Avenue                                                  Station Road

Alexander Road                                    George Street

Victoria Street                                       Richmond Street

North Drive                                           Stanley Road

Queens Street

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811