Slide background
Slide background

TẬN DỤNG 60s CHUẨN BỊ TRƯỚC SPEAKING PART 2

   Như bạn đã biết, trong bài thi IELTS Speaking Part 2, bạn sẽ được cho 1 topic và một phút để chuẩn bị, sau đó nói từ 1 đến 2 phút. 60 giây được nhắc đến ở đây chính là thời gian chuẩn bị của bạn – điều ảnh hưởng vô cùng lớn đến điểm số của bạn. Vậy phải làm gì trong 60 giây đó?

Topic của IELTS Speaking Part 2

Topic trong phần thi này là không giới hạn, tuy nhiên sẽ có những chủ đề thường gặp phải hơn những chủ đề khác, bao gồm: mô tả một địa điểm, sự kiện hay một đồ vật nào đó.

Ví dụ: Describe something you own which is very important to you.

 You should say:

 • Where you got it from
 • How long you have had it
 • What you use it for; and
 • Explain why it is important to you.
 • You will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes.
 • You have one minute to think about what you’re going to say.
 • You can make some notes to help you if you wish.

Chuẩn bị những gì?

Đầu tiên bạn cần đọc kỹ chủ đề và gạch chân keywords. Như trong topic trên, hãy chú ý rằng câu hỏi được đưa ra về “something you own”, giả sử bạn định nói về điện thoại của bạn, hãy bám sát vào các gợi ý trên cue card và note ra:

– Where you got it from:

 • Present from parents
 • A surprise
 • Buy in US

=> Firstly I’m going to tell you about where I got my phone. It was a present from my parents for my eighteenth birthday. My mother had been on a business trip to the US, and she bought it there. It was a fantastic surprise to me because I’d never had such an expensive present before.

– How long have you had it:

 • 5 mths/ since birthday
 • last phone 3 years
 • 3 years is maximum

=> As I mentioned before, I was given the phone for my birthday which was five months ago, back in July. It was just in time because my last phone was three years old, and had almost stopped working. I think 3 years is the maximum for a phone. That means that this one should be good for about another 3 years, which is great.

– Chuẩn bị các cấu trúc có sẵn áp dụng được cho mọi chủ đề

Bạn nên chuẩn bị cho mình 1 list các liên từ và các cụm từ mở đầu câu, cụm hữu dụng có thể dùng với các chủ đề khác nhau:

 • Firstly, I’m going to tell you about…
 • As I mentioned before…
 • That means that…

Những điều này giúp bạn có thêm thời gian để nghĩ và nói cũng như tăng tính liền mạch cho câu nói.

 

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811