Slide background
Slide background

SƯU TẦM CÁC COLLOCATIONS HAY CHO BÀI ESSAY HẤP DẪN

1. MỞ BÀI

Introducing the topic: Ở đây bạn phải nêu ra chủ đề trong đề bài. Câu giới thiệu này cấn bao quát nhưng tuyệt đối không được rộng quá hoặc mơ hồ, khó hiểu.
Ví dụ, đề bài cho: “Teachers should be paid according to how much students learn.” How far do you agree with this statement?

Bạn cần xác định trúng đề đi vào trọng tâm của ý kiến. Chủ đề của câu nói không phải là “Teachers” vì vấn đề này quá rộng, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để nới lại ở những câu sau. Người viết nên vào trực tiếp chủ đề đó là lương của giáo viên “Teachers’ salary”.

Như vậy, câu đầu tiên của mở bài mình có thể viết như sau: “Teachers’ salary has become an endless discussion over the years.”

Giving background information and Narrowing the topic: Đưa ra thông tin nền và giới hạn vấn đề. Đến đây, bạn sẽ nới chủ đề “Teachers’ salary” lại. Bạn có thể đưa thêm một số thông tin về lương của giáo viên nhưng tốt nhất nên đi trực tiếp vào vấn đề của đề bài (chưa nêu ý kiến). Ví dụ: “Many people think that how high their salaries are should be proportional to how much their students learn.”
Mentioning the main areas covered in the essay: Đây là lúc bạn đề cập ngay đến những gì bạn sẽ viết trong thân bài. Ví dụ: “Personally, I strongly agree with this statement” hoặc  “Personally, I don’t find this statement completely justifiable”. Khi nói như vậy bạn đang “cover” những gì bạn sẽ viết trong thân bài. “I strongly agree” nghĩa là ở thân bài tôi sẽ đưa ra lí do vì sao đồng ý, còn “not completely justifiable” nghĩa là ở thân bài tôi sẽ có cả những lí do vì sao câu nói đúng và lí do vì sao nó không đúng.

2. THÂN BÀI

Nên mở đầu câu topic sentence bằng một Linking word. Một số ví dụ:

–         First/ Firstly/ First of all,…

–         In the first place,..

–         First and Foremost,…

–         To begin/start with,…

Sau đó, bạn bắt đầu viết phần chính của câu chủ đề đầu tiên. Một số mẫu câu:

–         What is of utmost importance is…

–         What should be the priority is…

–         What holds the most importance is…

Sau các mẫu câu đó là một cụm danh từ (Noun Phrase)

Ví dụ: “Happiness is considered very important in life. What are the best ways to be happy?”

Đoạn thân bài đầu tiên sẽ mở đầu bằng: “To begin with, what holds the most importance is a positive attitude to life”

3. KẾT LUẬN

Đầu tiên, chúng ta cùng trao đổi về một số linking words để báo hiệu cho phần kết bài:

– In conclusion/To conclude/To sum up.

– All in all/ All things considered/ Taking everything into account/ consideration.

– Finally/Lastly.

Tuy nhiên, bạn cần linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc câu, vì trên hết, đây cũng chỉ là những gợi ý.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811