Slide background
Slide background

SỬ DỤNG “GIỚI TỪ” TRONG WRITING TASK 1

Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn cách sử dụng giới từ trong writing task 1 để các bạn tham khảo nhé!

  1. Giới từ To

–     diễn tả sự tăng giảm lên xuống

–         To + số cuối ( đứng sau verb hoặc Noun

  1. Giới từ By

–         thường đứng sau động từ, diễn tả sự chênh lệch

–         By + số liệu ( lấy số lớn trừ số nhỏ)

  1. Giới từ of

–         thường đứng sau danh từ, diễn tả sự chênh lệch

–         OF + số liệu ( lấy số nhỏ trừ số lớn)

Ex: An increase of…%:  sự tăng lên…. %

      A drop of…% : sự giảm xuống…%

  1. Giới từ At

–   Giới at thường đứng sau động từ, diễn tả số liệu tại 1 điểm cố định

Ex: it peaked at 10 ( nó đạt điểm cao nhất ở 10)

Khi biểu đồ không có số cụ thể, thi chúng ta cần sử dụng một số giới từ diễn tả sự tương đối như : approximately, about, above, around…

Noted: Tránh mắc lỗi khi diễn tả sự chênh lệch khi sử dụng giới từ of và by

Ex:  The price of meat increases by $3000

       There is an increase of $3000 in the price of meat.

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811