Slide background
Slide background

SỬ DỤNG GIỚI TỪ CHÍNH XÁC TRONG IELTS TASK 1

Yếu tố vô cùng quan trọng góp phần trong một câu văn viết mà chúng ta không thể bỏ qua – giới từ. Các bạn có chắc chắn rằng mình sử dụng đúng các 4 giới từ phổ thông này chưa. Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1. Giới từ To

 •  Diễn tả sự tăng giảm lên xuống .
 •  To + số cuối ( Đứng sau verb hoặc Noun )Ex :
 • Ex : In may, the price of gold rose slightly to $1,500.

2. Giới từ By

 •  Thường đứng sau động từ, diễn tả sự chênh lệch .
 •  By + số liệu ( Lấy số lớn trừ số nhỏ)
 • Ex :  From 2001 to 2010, the price of electricity has increased by 125%

3. Giới từ Of

 •  Thường đứng sau danh từ, diễn tả sự chênh lệch .
 •  Of + số liệu ( Lấy số nhỏ trừ số lớn) .
 • Ex: An increase of…%:  sự tăng lên…. %

A drop of…% : sự giảm xuống…%

4. Giới từ At

 •  Giới từ At thường đứng sau động từ, diễn tả số liệu tại 1 điểm cố định .
 • Ex : it peaked at 10 . ( nó đạt điểm cao nhất ở 10)

Khi biểu đồ không có số cụ thể, thi chúng ta cần sử dụng một số giới từ diễn tả sự tương đối như : approximately, about, above, around…

Noted: Tránh mắc lỗi khi diễn tả sự chênh lệch khi sử dụng giới từ of và by .

      Ex :  The price of meat increases by $3000 .

There is an increase of $3000 in the price of meat .

HOTLINE: 0934483811