Slide background
Slide background

SỬ DỤNG ĐẢO NGỮ TRONG IELTS WRITING

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH chia sẻ với các bạn cách sử dụng cấu trúc câu đảo ngữ trong writing nhé!

Việc sử dụng đảo ngữ trong writing khá khó vì các cấu trúc đảo có các nghĩa rất cụ thể và các quy tắc sử dụng thì của động từ nghiêm ngặt. Tuy nhiên nếu biết dùng đúng cách, đúng tình huống giúp bạn ăn điểm phần writing đấy!

1. Không chỉ… mà còn

. Cấu trúc này có thể được viết theo kiểu đảo ngữ một cách khá dễ dàng theo mẫu như sau:

Not only + auxiliary verb + S + V, S also…

Eg: Video games are not only costly, they are also a waste of time.

  • Not only are video games costly, they are also a waste of time.

Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others’.

  • Not only does smoking harm your own health, it also threatens others’.

2. Cái gì đó xảy ra ngay sau khi cái gì khác xảy ra

No sooner had S + P2 than S + V-ed

hoặc

Hardly had S + P2 when S + V-ed

Eg: No sooner had parents shown their children bad habits than they started to pick them up.

Hardly had the economy recovered when I graduated and was on the search for a job.

  CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

 

HOTLINE: 0934483811