Slide background
Slide background

SỬ DỤNG ” COMPOUND ADJ ” IELTS WRITING TASK 2

Trong IELTS Writing Task 2, để có thể đạt được band điểm cao thì ngoài các yêu cầu then chốt là ý tưởng phong phú, diễn đạt logic…. thì việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp nâng cao cũng là yếu tố quyết định. Và hôm nay  – NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với  các bạn cách sử dụng Compound Adj – Tính từ ghép trong IELTS Writing

Loại 1: N + P2/V-ing

Có 2 dạng tính từ ghép trong nhóm này đó là:
– N + V-ing
– N + P2

Công thức nâng cấp từ Mệnh đề quan hệ lên Tính từ ghép:

– Bước 1: xác định 2 key word trong MĐQH đó là gì
– Bước 2: xác định đó là thể bị động hay chủ động

+ Nếu thể chủ động => Sử dụng N + V-ing

+ Nếu thể bị động => Sử dụng N + P2

Ví dụ:

o N + V-ing

Email is a form of communication that can save time.

=> Email is a time-saving form of communication.

o N + P2

Priority should be given to the problems which are related to the environment.

=> Priority should be given to the enviroment-related problems.

Loại 2: Adj + V-ing/P2

Có 2 dạng tính từ ghép trong nhóm này đó là:
– Adj + V-ing
– Adj + P2

Công thức nâng cấp từ Mệnh đề quan hệ lên Tính từ ghép:

– Bước 1: tìm một Adj và một Verb
– Bước 2: xác định đó là thể bị động hay chủ động

+ Nếu thể chủ động => Sử dụng Adj + V-ing

+ Nếu thể bị động => Sử dụng Adj + P2

Ví dụ:

o Adj + V-ing

We should value the friendships that last long.

=> We should value long-lasting relationships.

o Adj + P2

All applicants prefer roles which are paid highly.

=> All applicants prefer highly-paid roles.

 

Loại 3: Adj + N-ed

Công thức chuyển từ MĐQH sang Compound Adj

– Bước 1: tìm một Adj và một Noun
– Bước 2: thêm đuôi “ed” vào Noun

Ví dụ:

The majority of Vietnamese 9x are seen as a young generation who have an open mind.

=> The majority of Vietnamese 9x are seen as a young open-minded generation

    CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

HOTLINE: 0934483811