Slide background
Slide background

SỬ DỤNG CARD CÂU HỎI HIỆU QUẢ TRONG IELTS SPEAKING PART 2

Đầu tiên các bạn nhìn ví dụ dưới đây khi luyện IELTS Speaking -Part 2:

 

Describe a sport that you like playing or watching. You should say:

What the sport is?

How often you play/watch it?

Why you like it?

Whether it is popular in your country?

 

Hầu hết tất cả các thí sinh đều nghĩ rằng trên đây là 4 câu hỏi. Thực chất nếu nhìn nghĩ, chúng không phải là câu hỏi, trên thực tế chúng là 1 mệnh đề hoặc là một thành phần ý của câu.

 

Với cách phân tích trên, bạn có thể chia bài nói của bạn thành 4 phần:

 

Ví dụ: What the sport is?

 

Bạn sẽ nói như sau:

“I guess I could begin by saying something about what the sport is, and I think I would have to choose football. Most people know that football is…”

 

Câu trên chứa 3 đặc điểm ăn điểm: chứa linking structures – từ nối; redundant language – từ thừa; complex grammar – ngữ pháp phức tạp.

Việc dựa vào tấm card sẽ cắt giảm gánh nặng về “content” cho bạn vì thay vì phải chọn nội dung nói, bạn sẽ dùng thời gian để sản xuất những cấu trúc phức tạp.

 

Nếu sử dụng gợi ý câu hỏi thứ 2:

“How often you play/watch it”

 

Câu của bạn sẽ là:

“Going on to my next point which is how often I play it, I really need to add that if I have enough time I usually play it about twice a week. In fact,….”

 

Và sử dụng gợi ý thứ 3: “Why you like it” , câu của bạn sẽ là:

“And now with reference to why I like it, the point I want to make here is that…”

 

Và câu gợi ý cuối cùng: “Whether it is popular in your country:

“And so finally then, if I have time, in answer to the question of whether it is popular in my country, I really I should mention that…”

 

Và câu trúc của bạn sẽ là:

“I guess I could begin by saying something about what the sport is, and I think I would have to choose football. Most people know that football is…”

“Going on to my next point which is how often I play it, I really need to add that if I have enough time I usually play it about twice a week. In fact,….”

“And now with reference to why I like it, the point I want to make here is that…”

“And so finally then, if I have time, in answer to the question of whether it is popular in my country, I really I should mention that…”

 

Vậy, bạn chỉ cần luyện tập cấu trúc trên thật kĩ. Tốc độ nói sẽ khoảng 35-45 giây. Bạn chỉ cần chèn  khoảng 1 phút vào nội dung bài nói của bạn nữa mà thôi.

Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp các bạn nắm được cấu trúc bài nói.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811