Slide background
Slide background

[PART 2] TẤT TẦN TẬT MẸO ĐOÁN TỪ TRONG IELTS READING!

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về bản chất của bài đọc IELTS. Trong đó kĩ năng làm chủ từ vựng vô cùng quan trọng. Vậy khả năng kiểm soát từ vựng là gì ? Tự luyện thi IELTS như thế nào hiệu quả với hai phương pháp đoán từ cực chuẩn sau.

4. Phân tích ví dụ

Trong quá trình tự luyện thi IELTS Reading, bạn sẽ nhận ra các ví dụ đều được đánh dấu bằng một số từ như “for example”, “such as”, “illustration” và được diễn đạt hết sức đơn giản, dễ hiểu. Các bạn có thể linh hoạt áp dụng điều này để đoán từ.

 

Ví dụ:

Đoạn văn (trích từ tài liệu luyện thi IELTS Cambridge 9, Test 2, Reading 1)

Modern teaching practices, the organizations of desks in the classroom, poor classroom acoustics, and mechanical means of ventilation such as air-conditioning units all contribute to the number of children unable to comprehend the teacher’s voice.

Phân tích

Dễ dàng nhìn thấy ví dụ cho cụm từ “mechanical means of ventilation” được đánh dấu bằng “such as” ngay đằng sau. Rất nhiều thí sinh không biết từ “ventilation” nhưng đa số đều biết “air – conditioning”. Vì vậy, thông qua ví dụ air-conditioning là một loại máy có ventilation, dễ dàng suy đoán ventilation là một hệ thống có liên quan đến điều hòa không khí. Hệ thống thông gió chẳng hạn.

5. Tự luyện thi IELTS như thế nào với quan hệ nhân quả

Quan hệ nhân quả trong câu có chứa từ đơn lạ là một “đầu mối” rất hữu ích cho việc đoán từ. Hãy cùng xem hai ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: (trích từ tài liệu luyện thi IELTS Cambridge 7, test 2, reading 1)

Classify the following as typical of

A. both Chinese and Japanese pagodas
B. only Chinese pagodas
C. only Japanese pagodas

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 5 – 10 on your answer sheet.
5. easy interior access to top
6. tiles on eaves
7. use as observation post
8. size of eaves up to half the width of the building
9. original religious purpose
10. floors fitting loosely over each other

Đoạn văn

The Chinese built their pagodas in brick or stone, with inner staircases, and used them in later centuries mainly as watchtowers. When the pagoda reached Japan, however, its architecture was freely adapted to local conditions – they were built less high, typically five rather than nine storeys, made mainly of wood and the staircase was dispensed with because the Japanese pagoda did not have any practical use but became more of an art object.

Phân tích

Trong đoạn văn trên, rất nhiều thí sinh lạ lẫm với cụm “dispense with”. Các bạn có thể giải thích cụm từ này dựa vào trạng ngữ chỉ nguyên nhân “because” ngay đằng sau. Cầu thang đã bị “dispensed with”, do chùa chỉ để tham quan thưởng ngoạn chứ không được dùng trên thực tế. Vì vậy, chúng ta suy đoán cầu thang đã bị bỏ đi, hay “dispense with” có nghĩa là “loại bỏ”.

 

Ví dụ 2:

Classify the following statements as referring to

A. hand collecting
B. using bait
C. sampling ground litter
D. using a pitfall trap

Write the correct letter, A, B, C or D, in boxes 31-36 on your answer sheet.

31. It is preferable to take specimens from groups of ants.
32. It is particularly effective for wet habitats.
33. It is a good method for species which are hard to find.
34. Little time and effort is required.
35. Separate containers are used for individual specimens.
36. Non-alcoholic preservative should be used.

Đoạn văn

The pitfall trap is another commonly used tool for collecting ants.…The preservative used is usually ethylene glycol or propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out. One advantage of pitfall traps is that they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention. One disadvantage is that some species are not collected as they either avoid the traps or do not commonly encounter them while foraging.

Phân tích

Trong đoạn văn trên, cụm từ “ethylene glycol or propylene glycol” sẽ gây khó khăn cho nhiều bạn khi tự luyện thi IELTS Reading. Nhưng đừng để bị mắc bẫy, việc bạn không biết từ đó không hề nghiêm trọng! Hãy để ý trạng ngữ chỉ nguyên nhân “as” đứng ngay đằng sau và phân tích nguyên nhân được đưa ra: Thuốc bảo quản (preservative) thường được dùng là ethylene glycol hoặc propylene glycol, vì cồn bốc hơi rất nhanh, hầm bẫy sẽ bị khô cong. Vì vậy, chúng ta suy đoán ethylene glycol và propylene glycol đều là chất không cồn (non-alcoholic), và đáp án đúng cho câu 36 là D.

Lưu ý khi đoán nghĩa của từ:

  • Có rất nhiều mẹo giúp các bạn đoán từ trong một bối cảnh cụ thể, nhưng chúng đều không phải chìa khóa vạn năng. Hãy học cách áp dụng linh hoạt các mẹo để có thể hiểu từ một cách chủ động nhất, cho dù bạn không có lượng từ vựng phong phú lắm.
  • Bắt buộc phải học thuộc từ vựng! Nếu lượng từ vựng của bạn quá kém, thì mọi phương pháp đoán từ đều vô tác dụng.

Tham khảo thêm mẹo đoán từ cực dễ nâng điểm IELTS phần 1. Tự luyện thi IELTS như thế nào để đạt hiệu quả cao nhưng tốn ít thời gian. Những bí quyết trên sẽ hỗ trợ dành được điểm số cao.

HOTLINE: 0934483811