Slide background
Slide background

NHỮNG TỪ NỐI GIÚP TĂNG ĐIỂM IELTS WRITING BẤT NGỜ

Trong IELTS writing nói chung, một bài viết hay và được đánh giá cao phải dựa trên nhiều yếu tố cơ bản như sử dụng từ vựng đúng cách, đa dạng về vốn từ và nội dung phải đáp ứng được yêu cầu đặt ra… Nhưng đôi khi chúng ta quên mất rằng những yếu tố tưởng chừng như rất nhỏ lại giúp nâng điểm cho bài viết của chúng ta, đặc biệt là cách thức chúng ta sử dụng từ nối để liên kết các câu, các đoạn với nhau.

Vì sao vậy? Vì chúng có khả năng giúp bạn đạt 8.0 tiêu chí Coherence and Cohesion mà nhiều khi bạn đã bỏ sót.

Vì vậy, bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn những loại từ nối cơ bản và làm thế nào để áp dụng chúng trong bài IELTS writing task 1 nhé!

Các từ nối thể hiện mối quan hệ tương phản

Task 1 của chúng ta khá hạn hẹp về từ nối. Vì các thí sinh chỉ được yêu cầu so sánh và đối chiếu thông tin về mặt số liệu chứ không cần phải giải thích nguyên nhân, hậu quả hay cách giải quyết… nên trong task 1 người viết không cần sử dụng các từ nối liên quan đến nguyên nhân, kết quả hay mục đích gì cả. Thay vào đó, mối quan hệ tương phản là điều rất hay gặp trong task 1. Mình sẽ đưa ra một số tình huống ví dụ để các bạn hình dùng sự tương phản được sử dụng như thế nào trong task 1 nhé:

Ví dụ 1: The number of students in class A increased dramatically to 70, but that of class B went to by 50 over the two-year period.

Trong ví dụ số 1, số liệu thứ nhất tăng nhưng số liệu thứ 2 lại giảm, vậy nên mình đang sử dụng từ nối “but” để nối giữa hai mệnh đề. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng từ nối tương phản để nối số liệu cao và thấp, số liệu tăng và giảm hoặc trong biểu đồ map để so sánh sự biến mất và xuất hiện…

Mình cùng tập hợp lại các từ nối thể hiện sự tương phản này nhé:

 • Clause, but Clause
 • Although Clause, Clause. / Despite N, clause
 • Sentence. However/ By contrast/ In contrast, Sentence

Các từ nối thể hiện mối quan hệ tương đồng

Mối quan hệ tương đồng là khi thông tin xuất hiện trong hai mệnh đề hoặc hai câu có sự tương đồng (giống) với nhau. Ví dụ khi mô tả hai câu cùng xu hướng tăng, hoặc hai số liệu cao đừng cạnh nhau. Hãy cùng nhìn vào ví dụ mà mình chia sẻ với các bạn bên dưới này nhé:

Ví dụ 2: The number of students in class A increased dramatically to 50 over the last two decades, and there was also a rise in the figure for class B to 63.

Vì cả câu số 1 và câu số 2 đều mô tả xu hướng tăng của số liệu (hai xu hướng giống nhau) nên mình đang sử dụng từ nối thể hiện sự tương đồng là “and”. Từ “also” cũng hỗ trợ chúng ta thể hiện mỗi quan hệ này. Ngoài ra, bạn còn có một số từ nối thể hiện sự tương đồng như:

 • Likewise, sentence
 • Similarly, sentence
 • Clause, and clause (also)

Các từ nối thể hiện thứ tự của hành động

Các từ nối này rất hay được sử dụng với dạng biểu đồ man-made process vì trong dạng biểu đồ trên, người viết sẽ phải lần lượt nêu ra các bước và thứ tự của nó trên biểu đồ. Trong đó các bạn lần lượt chỉ ra các bước như:

 • Mô tả bước đầu tiên: Firstly/ First of all
 • Mô tả bước thứ hai: Secondly
 • Mô tả các bước ở giữa: After that/ From this/ Where/ Following that/ Subsequently/ Before that/ In turn/ Then
 • Mô tả bước cuối cùng: Finally/ At the final step.

Ví dụ 3: Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

Các từ nối thể hiện sự tổng quát

Các từ nối này thường nằm ở đầu phần Overview để khái quát nội dung hay đặc điểm chính của biểu đồ. Chúng ta có một số từ nối có thể được sử dụng như sau:

 • Overall, clause
 • Generally, clause
 • In general, clause
 • In common, clause
 • It is obvious that … clause
 • As can be seen, clause
 • As an overall trend, clause
 • At the first glance it is clear, clause
 • At the onset, it is clear that, clause
 • A glance at the graphs reveals that… clause

Ví dụ 4. It is clear that while car was the most popular way to go to campus in 2004, bus was chosen by the highest proportion of students in 2009.

Ví dụ này mình lấy từ bài giải cho đề thi Writing task 1 ngày 08/04/2017 nên bạn có thể quay lại xem đề và đáp án đầy đủ nhé.

Từ nối để thêm thông tin

Các từ nối thêm thông tin này được sử dụng khi câu phía sau, hoặc mệnh đề phía sau cung cấp thông tin có vai trò hay mục đích giống với câu trước nó. Tuy không quá phổ biến trong task 1 nhưng vẫn được sử dụng đó các bạn nhé. Các từ nối các bạn có thể sử dụng như sau:

 • In addition,
 • Moreover,
 • Furthermore,
 • Besides,
 • Apart from…,
 • Also,
 • Additionally,

Ví dụ 5: The number of students going to school by bus rose sharply over the period shown. Also, car became a more popular means that was chosen by more than 40 000 commuters.

Từ nối thể hiện sự so sánh

Vì mục đích của task 1 là nhằm để so sánh và chỉ ra sự giống và khác nhau của số liệu nên từ nối để so sánh là không thể bỏ qua. Người viết sử dụng các từ nối này để hỗ trợ các phép so sánh thường dùng. Danh sách từ nối gồm có:

 • While …. , …..
 • …, while …
 • ….. , whereas ….
 • …., compared with/ to + Noun
 • …, followed by + Noun

Ví dụ 6:

 • Over 450,000 people came to live in the UK, while the number of people who emigrated stood at just under 300,000
 • Around 80% of students aged under 26 study to further their careers, whereas only 10% study purely out of interest.
 • Around 9% of Americans were aged 65 or over, compared to about 7% of Swedish people and 5% of Japanese people.

Đó chính là những từ nối thường hay sử dụng nhất trong các dạng câu hỏi IELTS Writing task 1 đó bạn ạ. Mỗi khi sử dụng từ nối, hãy nhớ mối quan hệ mà từ nối đó thể hiện và dấu câu thích hợp nhé. Việc sử dụng quá nhiều hay quá ít từ nối đều khiến bạn bị mất điểm tiêu chí coherence and cohesion, nên bạn hãy sử dụng hiệu quả nhé.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811