Slide background
Slide background

NHỮNG IDOMS GIÚP BẠN NGHE – HIỂU 90% PHIM MỸ

Be out of your depth: trong tình thế khó xử/ khó khăn

At all costs: bằng mọi giá

Explore all avenues: suy tính đến các hướng để tránh xảy ra các vấn để hoặc hậu quả xấu

Let’s face it: hãy đối mặt chấp nhận thực tế, sự thật

Behind the times: lỗi thời, hết thời

In deep water: trong tình thế, nguy hiểm, khó khăn

Put yourself in somebody’s shoes: thử đặt mình vào vị trí , hoàn cảnh của người khác

To be up in arms about something: tức giận, buồn bực vì điều gì

At one time : thời gian nào đó đã qua

Back to square on: trở lại từ đầu

Be at one with someone: thống nhất với ai

Be/get one up on someone: có ưu thế hơn ai

For one thing: vì một lý do

A great one for something: đam mê chuyện gì

All in one, all rolled up into one: kết hợp lại

Actions speak louder than words: làm hay hơn nói

He who laughs today may weep tomorrow: cười người chớ vội cười lâu , cười người hôm trước hôm sau người cười

A rolling stone gathers no more: trăm hay không bằng tay quen

A miss is as good as a mile: sai một ly đi một dặm

Diligence is the mother of good fortune: có công mài sắt , có ngày nên kim

You scratch my back and I will scratch yours: có qua có lại mơi toại lòng nhau

A blessing in disguise: trong cái rủi có cái may

Where there’s life , there’s hope: còn nước, còn tát

Necessity is the mother of invention: cái khó ló cái khôn

One scabby sheep is enough to spoil the whole flock: con sâu làm rầu nồi canh

Together we can change the world: một cây làm chẳng lên non , ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Send the fox to mind geese: giao trứng cho ác

A black look: cái nhìn giận giữ

A black mark : một vết đen, vết nhơ

Blue blood: dòng giống hoàng tộc

A blue -collar worker/job: lao động chân tay

A boil from the blue: tin sét đánh

Once in a blue moon: rất hiếm, hiếm hoi

Out of the blue: bất ngờ

Scream/cry blue muder: cực lực phản đối

Till one is blue in the face : nói hết lời

Be green: còn non nớt

Give someone get the green light: bật đèn xanh

Live on the fat of the land: ngồi mát ăn bát vàng

Words are but wind: lời nói gió bay

Make a mountain out of a molehill: việc bé xé to

When the blood sheds the heart aches: máu chảy ruột mềm

Every Jack has his Jill: nồi nào vung nấy

Money is the good servant but a bad master: khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

No roses without a thorn: hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn

It’s an ill bird that fouls it’s own nest: vạch áo cho người xem lưng

Don’t trouble trouble till trouble troubles you: tránh voi chẳng xấu mặt nào

Many a little makes a mickle: kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

Bad news has wings: tiếng dữ đồn xa

A good name is sooner lost than won: mua danh ba vạn , bán danh ba đồng

A friend in need is a friend indeed: gian nan mới hiểu bạn bè

Each bird loves to hear himself sing: mèo khen mèo dài đuôi

Fire is a good servent but a bed  master: đừng đùa với lửa

HOTLINE: 0934483811