Slide background
Slide background

NHỮNG DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN THI IELTS LISTENING:

1) Dạng Multiple Choice Question
Mỗi câu hỏi có 3 hoặc 4 đáp án đươc cho sẵn với yêu cầu bạn hãy chọn 1 đáp án đúng trong số những đáp án đã được cho đó. Tất cả các đáp án sẽ được nhắc đến trong bài nghe nhằm khiến người nghe bị rối và phải thực sự hiểu bài nghe nói về cái gì mới có thể tự tin với đáp án mình lựa chọn. Dạng câu hỏi multiple choice question thường xuất hiện trong section 3 của 1 bài listening test.

2) Dạng Completion (form/note/sentence…)
a) Form Completion
Dạng câu hỏi này thường hay xuất hiện trong section 1 và yêu cầu các bạn cần lắng nghe một cuộc trò chuyện giữa ít nhất hai người. Thường phần này là một cuộc trò chuyện qua điện thoại. Dựa trên các thông tin được cung cấp trong ghi âm, các bạn sẽ cần hoàn thành các chi tiết trong biểu mẫu. Trong section 1, thông tin được yêu cầu để điền vào dạng form completion này thường là number và letter

  1. b) Sentence Completion – Summary Completion
    Các bạn sẽ phải hoàn thành câu hoặc đoạn tóm tắt bằng cách điền vào chỗ trống một số từ nhất định theo yêu cầu đưa ra ở đề bài. Trong ví dụ hình ảnh thứ 3, cụm từ “NO MORE THAN TWO WORDS” cho em thấy rằng với mỗi chỗ trống, bạn được điển tối đa 2 từ. Các khoảng trống có thể đến ngay từ đầu, ở giữa hoặc ở cuối câu.

3) Dạng Labeling a Map/Diagram
Trong câu hỏi này các bạn  cần phải điền một từ hoặc 1 cụm từ phù hợp từ danh sách để hoàn thành bản maps. Dạng bài này thường xuất hiện trong section 2 hoặc 3 và tương đối dễ để các bạn ghi điểm cao.

4) Dạng Matching Information
Các bạn được yêu cầu để phân loại thông tin trong bài nghe. Các bạn được cung cấp một số thông tin nhất đinh và nhiệm vụ là các bạn cần phải phân loại thông tin đó sao cho thích hợp. Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong section 2 và section 3.

5) Dạng Short Answer Question
Short Answer Questions không chỉ xuất hiện trong phần Reading mà còn khiến nhiều thí sinh cảm thấy rất nản lòng

Tóm lại so với các dạng câu hỏi trong IELTS Reading, phần Listening chỉ không có dạng câu hỏi True/False/Not given, nhưng dạng labeling a map lại phổ biến hơn trong Listening. Hãy nhớ ĐỌC KỸ yêu cầu của đề trước khi bắt tay vào làm bài.

 

HOTLINE: 0934483811