Slide background
Slide background

NHỮNG CỤM TỪ DIỄN TẢ SO SÁNH BAND 7.0

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Trong bài học hôm nay, NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn những cụm từ diễn tả so sánh band 7.0 trong ielts writing task 1 để các bạn học nhé!

– AS AGAINST/AS OPPOSED TO : rất nhiều khi bạn muốn diễn tả sự đối lập về mặt số lượng của một con số hay tỷ lệ nào đó.

Ví dụ:This year, the company reached the target of 500$ million, as against only 50$ million last year.

– BY COMPARISON/ IN COMPARISON:

Điều bạn cần lưu ý ở đây là By comparison đi với giới từ “with”, còn In comparison đi được cả với giới từ “ to” hoặc “with” .

Ví dụ: The number of bullied children under 12 years old in US was much higher by comparison with other groups

– COMPARED TO VÀ COMPARED WITH

Khi Viết Task I, rất nhiều bạn đã viết sai hai cụm từ này. Các bạn lưu ý là luôn luôn phải có “ed” sau “compare” cho dù thì bạn sử dụng hiện tại hay quá khứ .

Ví dụ: The average Japanese male now has a life expectancy of 77.6 years, compared with 75 in 2000

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811