Slide background
Slide background

NÊU Ý KIẾN BẰNG “THỂ BỊ ĐỘNG” TRONG WRITING TASK 2

Trong bài thi Writing Task 2, trường hợp nào thì bạn được phép sử dụng Passive Voice như “it is believed …” hoặc “it is thought …” để nêu ý kiến?

Ví dụ về Passive Voice và Active Voice:

– Passive: The wall was built a long time ago.

– Active: The Chinese built the wall a long time ago.

Những ngữ cảnh nên dùng Passive Voice.

Các bạn có thể sử dụng Passive Voice trong các tình huống sau:

– Khi chủ thể (người thực hiện hành động) không xác định hoặc không liên quan đến câu.

  • More wind power is used than solar power.” Trong câu này, “người” sử dụng power không liên quan đến thông tin đưa ra nên có thể sử dụng câu bị động.
  • “The information was hacked from the computer.” Trong câu này, người thực hiện hành động hack không xác định hoặc không quan trọng với người phát ngôn nên có thể sử dụng câu bị động.

– Khi nói đến một tập người chung chung, không cụ thể.

  • It is thought that the governmnt should improve the infrastructure of all major cities.” Trong câu này, chúng ta không xác địnhh chủ thể của suy nghĩ này. Chúng ta chỉ biết câu này nói đến một nhóm đối tượng, nhưng không cụ thể.

– Khi thông tin về chủ thể  không quan trọng bằng chính hành động được thực hiện.

  • The decision was made by the committee.” Trong câu này, thông tin về”the decision” quan trọng hơn “the committee”, vì vậy “the decision” trở thành chủ ngữ trong câu bị động. Chủ thể của hành động được thêm vào sau “by”.

– Phụ thuộc vào yếu tố quan trọng nhất với chủ thể hoặc người phát ngôn.

  • “Trees produce more oxygen.” là câu chủ động và “trees” là chủ ngữ. “More oxygen is produced by trees.” là câu bị động. Cấu trúc này có thể dùng được vì thông tin về “oxygen” quan trọng với người phát ngôn hơn “trees”.

Dùng Passive Voice để nêu quan điểm.

Từ hướng dẫn trên, ta có thể thấy câu bị động “it is thought” không nói đến bạn mà nói về những người không cụ thể, ví dụ “it is thought by some people that …”. Đây KHÔNG phải là ý kiến của bạn.

Như vậy, bạn có thể dùng Passive Voice trong Writing Task 2 để viết về quan điểm của người khác. Ví dụ, “It is believed by some that children should focus on sciences at school, while it is believed by others that children should spend time focusing on the arts.” Hai quan điểm đối lập trên thuộc về một nhóm người nào đó, không phải bạn.

Điều này có nghĩa bạn sẽ dùng cấu trúc này trong Discussion Essay hoặc trong phần dẫn dắt (background statement) khi bạn đang giới thiệu về quan điểm của người khác trước khi đưa ra ý kiến của mình.

IELTS Writing Task 2: Ý kiến của bạn.

Khi đề bài Writing Task 2 yêu cầu bạn đưa ra ý kiến, bạn PHẢI nêu chúng một cách rõ ràng, tức bạn PHẢI sử dụng câu chủ động.

I think/I believe/ In my opinion

Giám khảo sẽ cho bạn điểm thấp hơn nếu bạn không thể hiện rõ quan điểm của mình. Vì vậy, bạn không thể sử dụng câu “it is thought” hoặc “it is believed”, vì đây là lỗi sai ngữ pháp trong Tiếng Anh và là một lỗi nghiêm trọng trong Writing Task 2.

Đó là các lưu ý cần nhớ khi sử dụng Passive Voice khi làm bài Writing Task 2. Trong trường hợp bạn không chắc chắn về việc ngữ cảnh nào đó có cho phép sử dụng câu bị động hay không, hãy sử dụng kiểu câu chủ động quen thuộc để tránh mất điểm Grammar.

                                Chúc bạn ôn tập tiếng Anh hiệu quả!

HOTLINE: 0934483811