Slide background
Slide background

MỘT SỐ CÁCH ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ LỊCH SỰ IELTS SPEAKING

Trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày cũng như trong công việc, chúng ta sẽ thường xuyên gặp những tình huống mà ở đó chúng ta phải đưa ra lời đề nghị với người khác.
Cách mà bạn đề nghị sẽ thể hiện tính cách, kỹ năng giao tiếp của bạn và có vai trò rất lớn trong việc người đối diện có chấp nhận lời đề nghị của bạn hay không.

Vậy làm thế nào để đề nghị một cách lịch sự, tránh gây cảm giác khó chịu, đặc biệt là khi tiếp xúc với một người lạ, trong một môi trường mới hoặc trong công việc. Hãy tham khảo ngay các cách đề nghị lịch sự bằng tiếng Anh dưới đây của NGOC ANH IELTS để áp dụng trong những tình huống giao tiếp phù hợp nhé.

StructureCấu trúcHow to useCách sử dụngExamplesVí dụ
Would you mind + V-ing + ….. ?Sử dụng khi đề nghị lịch sự ai đó làm việc gì cho mình. Do you mind có phần kém lịch sự hơn so với Would you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt rất nhỏ và có thể sử dụng tương đương.Would you mind opening the window? (Bạn có thể mở giúp tôi cửa sổ được không?)
Do you mind + V-ing + …. ?Do you mind sending the report to me when it’s finished? (Bạn có thể gửi báo cáo đó cho tôi khi náo hoàn thành?)
Would you mind + if-clause (past tense)…. ?Sử dụng để xin phép một cách lịch sự. Tương tự Would you mind có phần lịch sự hơn nhưng bạn có thể sử dụng gần như nhau vì chêch lệch rất nhỏ.Would you mind if I used your pen? (Bạn có phiền nếu tôi sử dụng bút của bạn?)
Do you mind + if-clause (present tense)….. ?Do you mind if I smoke? (Bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc?)
Is there any chance you could + V(infinite) ….?Yêu cầu ai đó làm việc gì đó một cách lịch sự, sử dụng động từ nguyên thể.Are you OK thường sử dụng khi bạn đã biết người bạn yêu cầu, thường không sử dụng với người lạ.Is there any chance you could make a cake for his party? (Liệu có cơ hội nào bạn làm chiếc bánh cho bữa tiệc của anh ấy?)
Are you OK + to V(infinitive) ….?Are you OK to send this email to me in this afternoon? (Bạn cảm thấy có thể gửi cho tôi email đó vào chiều ngày hôm nay chứ?)
I’d appreciate it if you could + V …Yêu cầu ai đó làm việc gì cho bạn một cách lịch sự. Cấu trúc câu có điểm tương đồng với mẫu câu điều kiện.I’d appreciate it if you could complete this report today. (Tôi đánh giá cao nếu bạn có thể hoàn thành bản báo cáo ngày hôm nay.)
If you could + V …., that would be + ….If you could do it yourself, that would be great. (Nếu bạn có thể tự mình làm nó, điều đó sẽ thật tuyệt vời.)

MỘT SỐ CÁCH TRẢ LỜI KHI NHẬN LỜI ĐỀ NGHỊ TỪ NGƯỜI KHÁC :

1. It ok. I can do it

2. Thank you , that would be great

3. Sure , I can do that

4. I’ll do my best

 HY VỌNG VỚI NHỮNG CHIA SẺ VỪA RỒI SẼ GIÚP CÁC BẠN TỰ TIN GIAO TIẾP HƠN NHÉ !

HOTLINE: 0934483811