Slide background
Slide background

MỞ BÀI “CHUẨN” CHO IELTS WRITING TASK 1

Việc mở bài IELTS Writing Task 1 là một khó khăn cho bạn mỗi khi làm bài viết? Nếu có những kỹ năng cho đoạn mở bài sau đây thì việc xử lý chúng là chuyện đơn giản. Cùng NGOC ANH IELTS viết câu mở bài IELTS Writing Task 1 một cách nhanh gọn và hiệu quả nhé!

Lưu ý trước khi viết câu mở bài IELTS Writing Task 1

  • Bài Writing Task 1 không yêu cầu bạn nêu quan điểm, nhận xét về thông tin được đưa ra, bạn sẽ viết như một bản báo cáo lại thông tin. Vì vậy câu mở bài IELTS Writing Task 1 sẽ chỉ bắt đầu bằng việc nêu ra đề bài cho thông tin gì.
  • Chỉ nên viết 1 câu.
  • Xem xét những thông tin biểu đồ đưa ra như đơn vị đo lường, mốc thời gian.. để biết mình cần đưa vào bài viết những gì.
  • Sử dụng đúng thì của động từ.

Cấu trúc câu mở bài IELTS Writing Task 1

Cấu trúc câu có thể sử dụng: Starting + Presentation Type + Verb + Description  + Paraphrase of the content (Câu dẫn + loại biểu đồ + động từ + viết lại nội dung trong đề bài)

Một số từ vựng thông dụng sử dụng cho câu mở bài IELTS Writing Task 1 như sau:

Paraphrase lại nội dung đề bài

Cách viết mở bài IELTS Writing Task 1 nhanh gọn

Khi đưa ra nội dung trong đề bài, chắc chắn bạn sẽ không được copy lại y nguyên mà phải biến đổi chúng bằng cách paraphrase. Một số cách để paraphrase thông dụng như: Sử dụng từ đồng nghĩa hay Thay đổi dạng từ/cấu trúc câu.

Sử dụng từ đồng nghĩa

Sử dụng từ đồng nghĩa/synonym để thay đổi lại từ hoặc cụm từ có trong đề bài. Một số động từ bạn có thể tham khảo ở bảng trên. Hãy nhớ thay đổi càng nhiều từ càng tốt.

Ví dụ:

shows the proportion of –> gives information about

different categories of jobs –> *number* different career types

living in poverty –> the poverty levels

from 1970 to 2000 –> between 1970 and 2000 -> over a thirty-year period

Thay đổi dạng từ, cấu trúc câu

Ví dụ 1:

The graph below shows the demand for electricity in England during typical days in winter and summer.

shows -> is illustrated

The Demand for electricity in England during typical days in winter and summer is illustrated in the graph.

Ví dụ 2:

The graphs below show the types of music albums purchased by people in Britain according to s3x and age.

purchased by people -> people purchase

The three graphs provide an overview of the types of music people purchase in the UK. At first glance we see that classical music is far less popular than pop or rock music.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811