Slide background
Slide background

MINDMAP TRONG IELTS SPEAKING PART 2

Các bạn có thể tìm gặp nhiều cách khác nhau để chuẩn bị cho phần thi nói này, do đó bạn phải quyết định xem phương pháp nào thật sự phù hợp với mình. Sơ đồ tư duy là phương pháp sắp xếp thông tin một cách trực quan: Chủ đề chính được đặt ở giữa với các ý liên quan ở xung quanh và nó có thể có ích cho bạn trong phần Speaking Part 2.7-tipps-zur-mindmap-erstellung-basics

Bạn có thể dùng các từ để hỏi như “Why”, “When”, “Who”, “Where”, etc để hỗ trợ cho quá trình phác ý. Bên cạnh các từ để hỏi, bạn cũng có thể thêm vào một câu chuyện để mở rộng câu trả lời của mình. Bạn cũng có thể thêm vào bất cứ từ vựng có ích nào mà bạn có thể nghĩ ra được.

Hãy xem topic và sơ đồ tư duy sau đây nhé:

Describe a lake, a river or a sea you have visited.

You should say:

Where the lake, river or sea is
How often you have visited it
What activities you do there

Explain why you like this particular place.

 

518xNxielts-speaking-mind-map.jpg.pagespeed.ic.k0ySof0nrh

Như bạn có thể thấy, chúng ta đã thêm vào một câu chuyện và một số thông tin về “Who” cũng như một số từ vựng thú vị.

Trình tự trả lời câu hỏi là hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn do đó bạn không cần phải theo hoàn toàn như phần gợi ý. Nhưng tốt nhất là bạn nên bao gồm hết các gợi ý đã được cho và phần nói của bạn cần phải mạch lạc và có trình tự.

Sơ đồ tư duy và các gợi ý cho sẵn có thể giúp bạn trong việc này, cộng với việc sử dụng một số câu dẫn để thông báo về phần bạn đang nói đến. Ví dụ, khi bạn nói “I’ve visited it many times because…” giám thị sẽ biết bạn đang nói về “How often”.

Sau đây là một câu trả lời mẫu, Hãy xem xét cách các ý được trình bày và để ý những thông tin không được gợi ý trong đề nhưng được thêm vào trong sơ đồ tư duy nhé.

Sample Answer using a Mind Map – A Lake You’ve Visited

I’m going to talk about a lake that I’ve visited.

The lake is in the Lake District area which is in the North West of England. As you can guess by its name, it’s very famous for its many beautiful lakes. The area is also known as ‘The Lakes’ and it is a National Park.

I’ve visited it many times because I live only a few hours from there. I usually go every summer, and I’ve been going for many years now – probably since about 1998. We used to go a lot in my summer holiday when I was at school. Now I’m working I still go, but I’ll go at weekends. I usually go with my family – that’s my two brothers and my Mum and Dad. Sometimes we might go with our cousins as well. I have also been with friends quite a few times.

There are loads of thing to do there. At this lake we go to there are a lot of water sports and I really like those. There’s jet skiing, sailing and kayaking for example, but you don’t just have to do those things – there’s plenty to do even if you don’t like those kinds of activities. You can go walking around the lake or further out into the areas around the lake because there are many areas which are really beautiful. There are also some great places to eat good food.

One of the best things I have done is a Kayaking trip. It wasn’t actually on the lake, but in a river close by. There are some white water rapids, so I went on those with a friend. We started it with a group of others at a calm part of the river, with a guide as well to make sure everyone was safe. Some parts then got quite rough with the water and strong currents. It was scary but really exhilarating as well. I’ll definitely try and go again one day.

The reason why I like this place so much is that although there are lots of exciting activities that you can do,  it’s also surrounded by lots of breathtaking scenery, with stunning views of the hills and rivers. So it’s still really tranquil and relaxing and a really good way to unwind if you have had a difficult week at work and just want to get away.

So that’s the lake that I’ve visited and I’m sure I’ll continue to visit there in the future.

Hãy luyện tập theo phương pháp này xem nó có hữu dụng cho bạn không nhé. Các bạn có thể tìm thêm một số topic để luyện.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811