Slide background
Slide background

LUYỆN TẬP DẠNG FLOW CHART COMPLETION

Trong IELTS Reading ngoài việc học từ vựng thường xuất hiện trong IELTS Reading, cùng với việc tham khảo những chiến thuật

nên áp dụng trong các bài đọc hiểu IELTS, các bạn cũng nên tập làm quen với các bài tập chuyên đề trong IELTS Reading để

cải thiện những kĩ năng mình còn yếu nhé!

Hôm nay, NGOC ANH IELTS giới thiệu các bạn các bài tập chuyên đề chuyên dạng Flowchart Completion để các bạn có thêm

nguồn tài liệu để củng cố dạng đề rất dễ ra thi này các bạn nhé!

Cùng ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài tập nào!

1. Bài tập 1 dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

2. Bài tập 2 dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

3. Bài tập 3 dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

4. Bài tập 4 dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

5. Bài tập 5 dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

6. Bài tập 6 dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

7. Bài tập 7 dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

8. Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading

Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading
Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading
Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading
Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading
Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading
Đáp án 7 bài tập dạng Flowchart Completion trong IELTS Reading
Chúc các bạn học tốt!
HOTLINE: 0934483811