Slide background
Slide background

LUYỆN KỸ NĂNG “LISTENING FOR CLASSIFICATION ” TRONG IELTS LISTENING

NGOC ANH ILETS CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN !!!

Kỹ năng nghe mà hôm nay NGOC ANH IELTS muốn chia sẻ với các bạn là kĩ năng phân loại (Listening for classification), tức là người nói một lúc sẽ đưa ra nhiều hạng mục, mỗi hạng mục lại đưa ra thông tin cụ thể. Chính vì vậy, các hạng mục này luôn được Phân chia theo một logic nhất định.

Nhận định chung có tổng số bao nhiêu loại. Một số từ ngữ/ cụm từ hay dùng là dấu hiệu nhận biết đề bài sắp đưa ra nhiều hạng mục:

… can be divided into …(number)

There are … (number)

Types/ Kinds/ Sorts

Ways/ Methods/ Means/ Mode (of transportation/ payment….)

… can be classified/ categorized as….

 

Các dấu hiệu nhận biết từng hạng mục theo thứ tự: Chính là các từ chỉ thứ tự:

First / Firstly à Second/ Secondly à Next à Last/ Lastly/ Finally….

Chú ý: Các từ loại mà các bạn dùng để ghi lại đáp án cần có sự nhất quán về loại từ, hay còn được gọi là các cấu trúc song song. Vì thế chúng ta cũng cần chú ý cấu tạo của bài tập, những gợi ý đã có sẵn ở trước để viết đáp án cho đúng.

Eg : The school offers 2 types of  coursesOne during the ………. is designed for students who are pursuing their academic degree full time. The …………. course are designed for students who work during the day and are taking specific courses for an advanced business certificate.

Trong ví dụ này ta cần 2 từ cùng loại. Từ thứ nhất đứng sau “during the ….” nên là một  danh từ chỉ thời gian. Vậy nên 2 từ cần điền đều cùng chỉ thời gian.

Đáp án là day/ night.

NGOC ANH IELTS CHÚC CÁC CÓ MỘT KỲ NGHỈ LỄ THẬT VUI VẺ BÊN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN !!!

HOTLINE: 0934483811