Slide background
Slide background

LUYỆN IELTS READING VỚI KEYWORDS

Để làm một bài IELTS READING hiệu quả, chúng ta không nhất thiết phải đọc hiểu từng câu, từng từ một trong toàn bài mà chỉ cần hiểu câu hỏi và tìm đúng thông tin trong bài đọc để trả lời cho câu hỏi đó. Muốn vậy, để có điểm số thật cao trong phần thi này, việc quan trọng của chúng ta là xác định, phân tích được rõ các từ khóa của câu hỏi.

Các bạn cùng đọc ví dụ dưới đây để chúng ta cùng hiểu rõ nhé:

Pasteur is famous for ………a process to make milk and wine safe for consumption.

Các từ khóa chính trong câu hỏi này là Pasteur, famous for…a process, milk and wine safe for consumption

Nhờ vào việc xác định key có trong bài ielts reading chúng ta có thể dựa vào đó để tìm ra những vị trí có chứa những từ khóa này (có thể đã được biến đổi bằng synonyms) trong bài đọc, và tìm ra được những thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi đó.

1.     Xác định từ khóa có trong IELTS Reading

Có 2 loại từ khóa

  • Không thể biến đổi được như con số, tên riêng, thuật ngữ….
  • Có thể biến đổi: Nghĩa là từ khóa sẽ không dùng đúng từ như trong câu hỏi mà sẽ biến đổi bằng từ đồng nghĩa, biến dạng của từ, thậm chí là  giải thích bằng một câu văn,…

Ví dụ:

Pasteur is famous for ………a process to make milk and wine safe for consumption.

Pasteur là tên riêng, thuộc loại từ khóa thứ nhất, không thể biến đổi

Milk and wine, famous for…a process, safe for consumption là những từ khóa có thể biến đổi được

2.     Huy động từ vựng, dự đoán về sự biến đổi của từ khóa

Sau khi xác định được các từ khóa trong bài, thông qua vốn từ vựng của mình, các bạn hoàn toàn có thể dự đoán về sự biến đổi của từ khóa đó xuất hiện trong bài đọc.

Ví dụ:

Từ hard sẽ được biến đổi thành tough, difficult

Từ get sẽ thành success, achieve, gain…

Việc này sẽ giúp chúng ta tìm ra các từ khóa đã được biến đổi trong bài đọc dễ dàng hơn cũng như phát triển khả năng paraphrase của chúng ta.

3.     Tìm các từ khóa tương ứng trong bài đọc

Tiếp theo, dựa vào từ khóa trong câu hỏi và dự đoán của bản thân, chúng ta rà soát trong bài đọc để tìm ra các từ khóa tương ứng với chúng. Từ việc tìm ra các từ khóa tương ứng này chúng ta sẽ biết đích xác vị trí chứa thông tin để trả lời câu hỏi.

Chú ý:

  • Để có thể tìm ra từ khóa trong bài đọc một cách nhanh chóng chúng ta nên rà soát các từ khóa loại 1 trước. Dạng từ khóa này không biến đổi trong bài nên sẽ dễ dàng để chúng ta tìm ra.
  • Sau khi tìm được từ khóa loại 1 nằm ở chỗ nào chúng ta tiến hành tìm kiếm các từ khóa còn lại.
  • Cần phải tìm đủ các từ khóa tương ứng với các từ khóa đã xác định trong câu hỏi thì mới có thể trả lời chính xác được vì các từ khóa đặc biệt từ khóa loại 1 có thể xuất hiện hơn 1 lần ở trong bài đọc. Nếu chúng ta tìm chưa đủ các từ khóa tương ứng trong đoạn đó mà đã vội vã kết luận và trả lời thì khả năng sai là khá cao.

Ví dụ:

Pasteur is famous for ………a process to make milk and wine safe for consumption.

Pasteur là tên riêng, thuộc loại từ khóa thứ nhất, không thể biến đổi

Milk and wine, famous for…a process, safe for consumption là những từ khóa có thể biến đổi được

Chúng ta xem những từ khóa trên sẽ xuất hiện thế nào trong passage nhé:

Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist who is remembered for his remarkable breakthroughs in understanding and preventing diseases. He is best known to the general public for inventing a method to stop milk and wine from causing sickness. This method came to be called pasteurization.

Từ việc tìm ra các từ khóa đã được biến đổi trong bài đọc, chúng ta đã có thể xác định được thông tin để trả lời câu hỏi dễ dàng và chính xác hơn phải không nào.

Tóm lại khi luyện tập làm bài IELTS READING chúng ta cần:

·         Đọc kỹ câu hỏi, phân tích, tìm ra và gạch chân các từ khóa quan trọng của câu hỏi.

·         Có thể dự đoán những từ biến đổi của từ khóa có thể xuất hiện trong bài đọc.

·         Tìm các từ khóa tương ứng với các từ khóa của câu hỏi trong bài đọc (tìm vị trí chứa thông tin để trả lời câu hỏi)

Chúc các bạn ôn thi tốt nhé!

HOTLINE: 0934483811