Slide background
Slide background

‘4 LÕI’ NGỮ PHÁP & CÔNG THỨC CHINH PHỤC THÀNH CÔNG NÓI-VIẾT-ĐỌC TIẾNG ANH!

Với các bạn mất gốc, hay nền yếu, không chắc thì làm chủ ngữ pháp – văn phạm tiếng Anh là 1 việc khó, khi bạn phải ‘bơi’ trong hàng trăm hàng nghìn cấu trúc và quy tắc khô khan, khó nhớ, khó áp dụng. Nhưng thực tế, chỉ cần hiểu rõ 4 loại lý thuyết chính là người học có thể chinh phục được ngữ pháp tiếng Anh để tự nói, tự viết, tự sửa sai, đọc tốt. Mọi bí mật về 4 loại lý thuyết này, cùng công thức V3 Ngoc Anh IELTS xin được chia sẻ trong video bên dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=0XjBujJpyV8&t=5s

Trước đó, để học luyện theo công thức V3 hiệu quả hơn, bạn hãy tải tài liệu về những điểm căn bản cần nắm được trong ngữ pháp tiếng Anh, theo tài liệu bên dưới nhé:

https://drive.google.com/open?id=10bfh8jQDShnLi1aMGHO0ue0ZtOrgXlOk

Chúc bạn thành công!

Hotline: 0916 097 789;    093 44 383 11

HOTLINE: 0934483811