Slide background
Slide background

LỖI HAY GẶP VỚI ” BUT ” TRONG BÀI THI IELTS LISTENING

Trong quá trình ôn IELTS Listening có rất nhiều bạn cho rằng chỉ cần chú ý tập trung nghe từ khóa mà không cần quan tâm đến các từ nối. Điều này dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong các câu có liên từ đối lập, ngược nghĩa như:  “but”,  “ not only…but also”. Tuy là các từ nối là chi tiết vô cùng nhỏ nhưng lại rất quan trọng cho thí sinh trong việc phán đoán đáp án và thậm chí các từ khóa sẽ xuất hiện ngay trước và sau các từ nối này.

1.  “But” được dùng trong các câu có kết cấu song song và có chức năng nối 2 mệnh đề song song đối lập, mang tính phủ định ý xuất hiện ngay trước đó.

Ví dụ: He works quickly but accurately.

(Anh ấy làm việc nhanh nhưng chính xác- nhanh nhưng không cẩu thả).

Đặc biệt, trong bài thi IELTS Listening, “but” xuất hiện rất nhiều và các trường hợp câu có từ “ but ” đều rơi vào các câu hỏi trong đề bài. “But” có thể được hiểu là “tuy nhiên”, “nhưng mà…”

Những câu có “but” mang tính chuyển ý của bài đọc, hướng người đọc đến nội dung mới ngược nghĩa đi so với ban đầu,  do đó các bạn cần chú ý lắng nghe để không bị sót bất kì thông tin gì ngay sau từ “but ”

Ví dụ: 

  • What does Karin think the company will do?
  1. Look for private investors
  2. Accept a takeover offer
  3. Issue some new shares
  • Audio Scripts: … They have the choice of accepting the very favorable terms that another company … have given them to buy them out. … Or they could … offer some new shares if they wanted. But I … expect they will start trying to find individuals who’d be prepared to back them with some of the capital they need

Trong quá trình nghe chắc chắn bạn sẽ nắm được các thông tin có các từ  accepting, offer,  new shares cũng chính là các từ khóa của đáp án B,C và dễ dàng loại bỏ đáp án A. Đây chính là bẫy vô cùng đơn giản mà người ra đề đặt ra cho bạn. Các bạn hãy chú ý “but” xuất hiện ngay sau đó và các từ quan trọng nằm ngay phía sau.

Khi đó có thể nhanh chóng  nhận ra đáp án chính là A: Look for private investors- với các từ đồng nghĩa  là individuals who’d be prepared.

. Còn 1 trường hợp nữa xuất hiện khi nghe IELTS-Listening đó là not only… but also…, đây là cặp liên từ thể hiện mối quan hệ không những … mà còn…

Ví dụ:

Not only is he interested in the subject but also all his students are beginning to show interested in it.

(Không chỉ có mỗi anh ấy quan tâm đến môn học mà còn tất cả các sinh viên của anh đang bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến nó)

3. Thậm chí có lúc but và also có thể tách nhau ra, nhưng ý nghĩa của nó vẫn không thay đổi,

Ví dụ:

Of course they bring different ideas, but it’s also their attitudes 

( Tất nhiên họ mang lại những ý tưởng khác nhau, nhưng dù sao đó cũng là thái độ của họ …)

4. Có lúc also có thể được lược bỏ như:

During times of change they should be thinking not only about the strain on their staff but take time out to think of themselves.

(Trong thời gian thay đổi, họ nên suy nghĩ không chỉ về sự căng thẳng đang đặt lên nhân viên của mình mà còn giành thời gian để suy nghĩ về chính bản thân họ.)

Khi nghe các cụm Not only… but also cần chú ý các từ khóa ngay sát nó dù trước hay sau đó thì đều có ích cho bạn khi làm bài.

HY VỌNG VỚI NHỮNG CHIA SẺ VỪA RỒI CỦA NGOC ANH IELTS SẼ GIÚP CÁC BẠN ÔN LUYỆN HIỆU QUẢ HƠN !

Đừng quên tham khảo những bài học hay tại NGOC ANH IELTS

1. https://ngocanhielts.com/luyen-ky-nang-listening-emotions-ielts-listening/

2. https://ngocanhielts.com/tong-hop-cac-dang-bai-hay-gap-ielts-listening-section-1/

 

HOTLINE: 0934483811