Slide background
Slide background

” KEY WORDS ” QUAN TRỌNG IELTS READING

Reading có lẽ là kỹ năng mà chúng ta có thể dễ dàng đạt được điểm cao nếu chăm chỉ luyện tập thường xuyên. Một trong những yếu tố để học Reading đó chính là luyện tập hằng ngày kết hợp với việc học càng nhiều từ vựng càng tốt. Như các bạn đã từng làm bài Reading thì chắc chắn các bạn sẽ luôn gặp những từ vựng lạ mang tính học thuật mà các bạn học hoài chả biết hoặc học mãi nhưng vẫn không nắm bắt được các từ khác nhau trong những bài khác nhau. . Hôm nay NGOC ANH sẽ đưa ra những ” KEYWORD ” để các bạn cùng học nhé !

Các từ khóa quan trọng trong Reading

Keywords in questionsSimilar words in the passage 
taking notewriting comment
body – languagenon – verbal behaviour
focus ondeals only with
aimobjective
are allowedare permitted
various methodsstructured sessions
is recommendedis strongly encouraged
the importance ofessential role
they lackdoesn’t exist
do not smellodourless
a new studya new research
parentmother and father
allowing fortaking into account
rather thanfar from
no rain at alldroughts
a thousand yearsten centuries
get their money backrefund money
using the Interneton-line
constructionbuilding
retrainingtaking courses
the trigger forthe cue for
links tocan lead to
people powerlocal pressure groups
followtrack
hearingacoustic sense
in useoperation
long – termextend well into our future
rise in the number ofsharp increase in
on a daily basiseach day
saving moneywhether we save or spend
a future modela reference for future world

 CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP HIỆU QUẢ !

HOTLINE: 0934483811