Slide background
Slide background

IELTS SPEAKING PART 2 TOPIC ” TECHNOLOGY “

Chìa khóa mở ra một tương lai giàu có và thịnh vượng của một đất nước chính là sở hữu nền khoa học công nghệ hiện đại và tiên tiến. Hôm nay, hãy cùng NGOC ANH IELTS tìm hiểu về chủ đề Công nghệ để có thể thu nhặt thêm những từ vựng nên dùng trong IELTS Speaking khi được hỏi về chủ đề này nhé.

Useful Nouns

a gadget: thiết bị điện tử

a desktop PC: máy tính để bàn

digital editing: quá trình chỉnh sửa kỹ thuật số (các audio và video)

high-spec (laptop): máy vi tính chất lượng cao

operating system: hệ điều hành

 

Useful Verbs

to access websites/email: truy cập vào website/ email

to upgrade softwares: nâng cấp các phần mềm của máy tính

to boot up: khởi động nguồn máy vi tính

to surf the web: truy cập trang web này đến trang web khác

send an attachment: Gửi file đính kèm

 

Useful Idiomatic Expressions

a computer buff: chuyên gia sử dụng máy tính

a techie: một người bị nghiện công nghệ

word processing: soạn thảo văn bản bằng máy vi tính

to browse websites: đọc lướt các trang web

Bây giờ, cùng theo dõi Sample Answer sau để xem những từ vựng này được sử dụng như thế nào cho các bàiIELTS Speaking nhé!

Describe an item of technology you have that is very important. You should say:

  • what the technology is
  • when you got it
  • how often you use it

and say how different your daily life would be without it.

 

I don’t have many gadgets … just a computer … a laptop and my mobile phone … but I’ll talk about my computer as it’s so useful … it’s funny really … 2 years ago I was still learning to use computers … how to use email … send attachments how to access websites … then I decided to do a digital editing course for video and photography … and so I bought the laptop when I started the course  …  my husband had a desktop PC but it was very slow so I decided to upgrade to a powerful one because we do a lot of video editing on the course … it’s a high-spec laptop … very fast … the latest operating system … it boots up really quickly and it’s  fun to use so it makes working a pleasure … I’ve become a competent computer user now … if I didn’t have it I daresay I’d have to spend more time at college using their computers … but on the positive side I suppose I’d read a lot more if I didn’t have it  …  I probably waste a lot of time surfing the web … but hopefully I won’t have to be without it …

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HOTLINE: 0934483811