Slide background
Slide background

IELTS SPEAKING: LÀM SAO ĐỂ TĂNG ĐỘ RÕ RÀNG, MẠCH LẠC

Cũng như IELTS Writing, IELTS Speaking cũng đòi hỏi chúng ta sử dụng các từ nối và các cụm dẫn để cho phần nói thêm tự nhiên và người chấm thi dễ dàng theo dõi. Tuy nhiên, ở phần nói, những từ này thường đơn giản và ít trang trọng hơn. Sau đây là danh sách các từ nối chúng ta có thể dùng trong IELTS Speaking cùng các lời khuyên và ví dụ mẫu.

 

I. Các từ, cụm từ nối

1. Thêm thông tin

 • And
 • Also
 • as well as
 • another reason is

2. Các cụm từ thời gian

Bạn cũng nên có các dấu hiệu giúp người nghe hiểu được dễ dàng hơn về việc bạn đang nói về quá khứ hay hiện tại.

 • now
 • at the moment
 • at present
 • right now
 • these days
 • nowadays
 • in the past
 • before
 • then
 • at that time
 • years ago
 • when I was younger

3. Trình bày quan điểm

 • I think one important thing is
 • I guess one difference is
 • I suppose the main difference between X and Y is

4. Nguyên nhân và giải pháp

 • I guess it’s because
 • The main reason is
 • It was caused by
 • Because
 • I suppose the best way to deal with this problem is
 • I reckon the only answer is to
 • The best way to solve this is

5. Nêu ví dụ

Những cụm từ sau được dùng trong việc nêu ví dụ minh hoạ trong câu trả lời và từ thông dụng, dễ dùng nhất là “like”. Nhưng hãy lưu ý vì “like” không được dùng trong văn viết đâu nhé.

 • for example
 • for instance
 • such as
 • like

6. Giải thích rõ ràng hơn

Bạn có thể dùng những cụm từ đơn giản và tự nhiên sau đây để lý giải một lần nữa ý kiến của mình một cách rõ ràng hơn

 • What I mean is
 • What I want to say is
 • As I was saying

7. So sánh và đối lập

Bạn có thể dùng những cụm từ sau để so sánh đối chiếu hoặc thể hiện sự nhượng bộ.

 • but
 • on the other hand
 • while
 • although
 • or

 

II. Hướng dẫn áp dụng

 Hãy nghiên cứu những câu hỏi và câu trả lời sau đây để xem những từ nối đã được sử dụng như thế nào nhé:

Q: Do you eat much fruit?

A: Yes, I do. I love tropical fruit like mangoes and pineapples.

Q: Do you think fast food is bad?

A: Yes, I do. If it is eaten too often, it can cause problems such as heart disease or diabetes. Also, it can lead to weight problems which are really common nowadays.

Nhận xét: Chúng ta có thể dùng “such as” hoặc “for example” cho câu trả lời này vì vấn đề được nói đến có tầm quan trọng hơn. Tuy nhiên, chúng ta không dùng “furthermore” và “in addition” trong văn nói mà thay vào đó, chúng ta dùng “also” và “and”.

Q: Do children play similar games today that they played in the past?

A: No, I don’t think they do. Before, children used to play simple gameslikehide and seek or they used to play with simple handmade toys. But, these days, kids tend to prefer computer games and their toys are battery operated. 

Nhận xét: Câu trả lời này sử dụng những cụm từ thời gian như “before” để nói về quá khứ và “these days” để nói về hiện tại. Nó cũng có một ví dụ với “like”. Đối với từ nối “like”, chúng ta có thể sử dụng lặp đi lặp lại trong văn nói mà không có vấn đề gì. Ví dụ này cũng sử dụng từ nối đối lập “but”. Cũng như “like”, chúng ta có thể sử dụng “but” nhiều lần.

 

III. Những lỗi thường gặp với từ nối trong Speaking

Những ví dụ dưới đây sẽ cho bạn hiểu rõ những trường hợp dùng từ nối không thích hợp.

Q: Do you like going out with friends?

A: Yes, I do. Firstly, it gives me a chance to relax. Secondly, I can catch up on their news. Last but not least, it allows me the opportunity to visit new places.

Nhận xét: Cách dùng từ nối ở trên quá trang trọng, không thích hợp cho văn nói.

Chúng ta có thể trả lời cách khác:

A: Yes, I do. It’s great being able to chill out and catch up with their news. Also we often go out to new places which I really enjoy.

Nhận xét: Câu trả lời này tự nhiên hơn và có thể đạt được điểm cao hơn nhờ những từ nối được sử dụng một cách phù hợp (and/ also)

 

IV. Lời khuyên cho việc dùng các cụm từ nối trong IELTS Speaking

 • Không dùng những từ nối trang trọng cho những câu hỏi đơn giản về bản thân hay cuộc sống của bạn.
 • Đừng lo lắng về việc lặp lại các từ nối, điều này hoàn toàn khác với Writing.
 • Những từ nối thông dụng nhất cho Speaking là: and, but, because, also, like.
 • “Like” được dùng để nêu ví dụ trong Speaking chứ không dùng trong Writing.
 • Bạn không đạt được điểm cao hơn khi cố dùng thật nhiều những từ nối.
 • Từ nối trong Speaking giúp cho người nghe hiểu dễ hơn.
 • Những từ nối được sử dụng trong Speaking một cách tự nhiên chứ không phải trang trọng.
 • Từ nối là một phần trong chỉ tiêu “Fluency and Coherence” (mạch lạc, chiếm 25% điểm số)

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811