Slide background
Slide background

IELTS LISTENING QUESTION TYPES – CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG BÀI THI IELTS LISTENING

Bài thi IELTS Listening bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau được thiết kế để đánh giá năng lực hiểu các lập luận cũng như quan điểm chính có trong các cuộc hội thoại hàng của một thí sinh. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu nhiều hơn về các dạng câu hỏi cho bài thi IELTS Listening.

Trong suốt phần thi IELTS Listening, các thí sinh sẽ nghe 4 bài nghe. Chủ đề của bài nghe được phân loại từ một cuộc hội thoại thông thường trong môi trường xã hội đến một bài giảng học thuật được trình bày bởi một giáo sư.

Có 10 câu hỏi cho mỗi bài nghe, có nghĩa là cả bài thi ielts listening có 40 câu hỏi. 40 câu hỏi này được chia thành 6 nhóm được trình bày ở bên dưới. Số lượng của mỗi loại câu hỏi là khác nhau, tuy nhiên thường sẽ có sự phân bố cân đối giữa 6 dạng câu hỏi này.

1. MULTIPLE CHOICE

Các thí sinh sẽ được hỏi một câu hỏi và được cho một số lựa chọn. Các bạn phải lựa chọn đáp án đại diện cho câu trả lời đúng.

Trong một số trường hợp, có nhiều hơn 1 đáp án đúng thì sinh phải chọn nhiều đáp án để có câu trả lời đúng.

2. MATCHING

Dạng câu hỏi này yêu cầu các thí sinh phải kết nối nhưng thông tin khác nhau. Các câu hỏi của dạng này cho các thí sinh một tập hợp các lựa chọn, thứ mà sau đó phải được nối với các câu trong một list được đánh số.

3. MAP/PLAN/DIAGRAM LABELING

Các câu hỏi này bao gồm các hình ảnh minh họa của các chủ đề được thảo luận trong bài nghe. Các thí sinh sẽ được xem một hình ảnh, ví duh như bản đồ của 1 thành phố hay sơ đồ của một thiết bị. Các yếu tố nào đó sẽ được để trống trong hình và các thí sinh phải điền vào chỗ trống.

Trong hầu hết các trường hợp, các thí sinh sẽ được cho một list các lựa chọn và lựa chọn một lựa chọn thích hợp nhất để điền vào mỗi chỗ trống.

3. MAP/PLAN/DIAGRAM LABELING

Các câu hỏi này bao gồm các hình ảnh minh họa của các chủ đề được thảo luận trong bài nghe. Các thí sinh sẽ được xem một hình ảnh, ví duh như bản đồ của 1 thành phố hay sơ đồ của một thiết bị. Các yếu tố nào đó sẽ được để trống trong hình và các thí sinh phải điền vào chỗ trống.

Trong hầu hết các trường hợp, các thí sinh sẽ được cho một list các lựa chọn và lựa chọn một lựa chọn thích hợp nhất để điền vào mỗi chỗ trống.

4. TABLE/FORM/NOTE/SUMMARY/FLOW-CHART COMPLETION

Dạng câu hỏi COMPLETION của bài thi IELTS Listening yêu cầu các thí sinh hoàn thành một dàn ý liên quan đến bài nghe. Các dàn ý có thể là:

  • Tables: Các bản sẽ tổ chức các dữ liệu quan trọng trong bài nghe theo các mục rõ ràng ví dụ như thời gian, nơi chốn, giá cả, v.v
  • Forms: Các thí sinh sẽ được cho một biểu mẫu bao gồm các chi tiết về bài nghe. Ví dụ họ có thể cho một mẫu đơn giao nhận hàng và yêu cầu phải điền các kích thước và điểm đến của một kiện hàng trong số các thông tin khác.
  • Flow-Charts: Các biểu đồ này cho thấy thứ tự mà một quá trình diễn ra từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo.
  • Notes: Những ghi chú này xuất hiện trong nhiều kiểu khác nhau và yêu cầu hiểu được các phần khác nhau của một bài nghe liên kết với nhau như thế nào. Ví dụ, các thí sinh sẽ được đưa một dàn bài ngắn tổng quát về lịch sử, tiện nghi, lịch sự kiện của một trung tâm nghệ thuật và yêu cầu điền vào chỗ trống.
  • Số từ được sử dụng để điền mỗi chỗ trống được giám sát nghiêm ngặt. Đề bài sẽ có hướng dẫn rõ ràng phải trả lời như thế nào bao gồm cả thông tin về giới hạn số từ. Bất kỳ câu trả lời nào nhiều hơn giới hạn sẽ không được tính điểm.

5. SENTENCE COMPLETE

Các câu hỏi dạng này được soạn từ một vài câu với một số từ hay cụm từ bị lược bỏ. Các thí sinh sẽ cần phải điền vào những chỗ trống này bằng cách sử dụng nội dùng nghe được từ bài đọc.

Trong khi với các dạng bài COMPLETION khác, các thí sinh chỉ có thể sử dụng một số từ nhất định và sẽ không được tính điểm nếu viết quá nhiều.

6. SHORT ANSWER

Không giống với các dạng câu hỏi cho trước các lựa chọn hay các thông tin với khoảng trống để điền vào, dạng câu hỏi SHORT ANSWER yêu cầu các thí sinh phải tự viết câu trả lời của mình. Các thí sinh sẽ được hỏi các câu hỏi liên quan đến bài nghe và sẽ cần phải tự trả lời bằng ngôn ngữ của mình.

HOTLINE: 0934483811