Slide background
Slide background

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT DẠNG OPINION ESSAY IELTS WRITING TASK 2

Dạng Opinion Essay là 1 trong 5 dạng đề thường được ra thi trong IELTS WRITING TASK 2.

Đây là dạng sẽ xuất hiện đến 70% trong các đề thi IELTS và gần như 2/3 sĩ tử IELTS sẽ sai Task Response dạng Opinion Essay

trong IELTS Writing Task 2, nên các bạn cố gắng học hành thật nghiêm túc ở dạng đề này các bạn nhé!

Sau đây là cách nhận diện dạng đề, cùng ví dụ được phân tích cụ thể của dạng đề Opinion Essay, từ đó các bạn có thể phân biệt

dạng này với 4 dạng đề còn lại trong IELTS Writing!

1. Ví dụ về OPINION ESSAYS

Đề mẫu 1: Topic Government Spending

Should government regulate the fast food industries in the same way that regulates the drug, alcohol and tobacco industries

Đề mẫu 2: – Topic Education

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT DẠNG OPINION ESSAY IELTS WRITING TASK 2

2. CÁCH VIẾT

Dạng OPINION ESSAY có 3 cách viết

Cách 1: Totally agree

Cách 2: Totally disagree

Cách 3: Vừa đồng ý, vừa không đồng ý, tức là quan điểm không rõ ràng, bê đê, ba phải

Lưu ý nặng:

Tuyệt đối chỉ dùng CÁCH 1 & 2 khi bạn target 7.0 trở xuống, vì cách 3 quan điểm ba phải bê đê, rất dễ viết sai, vì các bạn target 6.5

còn yếu về lập luận nên khi viết cách này nguy cơ sai là rất cao

3. Phân tích đề mẫu 1 dạng opinion essay

Đề mẫu 1: – Topic Government Spending

Should government regulate the fast food industries in the same way that regulates the drug, alcohol and tobacco industries

 

3 cách viết như đã phân tích ở trên sẽ là như thế này:

Cách 1: Totally agree

Tức là bạn hoàn toàn ủng hộ quan điểm đề cho là Government regulate the fast food industries in the same way that regulates the

drug, alcohol and tobacco industries

===> tức là quan điểm của bạn là CẤM FOOD INDUSTRIES NHƯ DRUG, ALCOHOL & TOBACCO luôn!

Cách 2: Totally disagree

Tức là bạn hoàn toàn KHÔNG hộ quan điểm đề cho là Government regulate the fast food industries in the same way that regulates

the drug, alcohol and tobacco industries

===> tức là quan điểm của bạn là KHÔNG NÊN CẤM FOOD INDUSTRIES NHƯ DRUG, ALCOHOL & TOBACCO luôn!

Cách 3: PARTLY AGREE/DISAGREE

Bạn ủng hộ cả 2, kiểu vừa thấy cái CẤM nó cũng đúng, mà cái không cấm nó cũng đúng! ===> bởi vì bố cục không rõ ràng nên dẫn

đến là rất dễ sai!

4. Bố cục 2 đoạn Body thân bài của Totally Agree/ Disagree

Các bạn chỉ cần nêu ra 2 lí do vì sao các bạn TOTALLY AGREE / DISAGREE với quan điểm của đề bài. Mỗi body 1 lí do

Ps: Còn điều gì các bạn còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để Ngọc Anh IELTS giải đáp nhé!

5. Phân biệt giữa hai dạng Opinion Essay dễ nhầm lẫn

Dạng 1: Hỏi ý kiến trực tiếp các bạn như thế nào về 1 quan điểm

Ví dụ dạng này:

GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND

TOBACCO INDUSTRIES

Dạng 2: Nêu ra một nhận định và hỏi ý kiến các bạn Do you agree or disagree?

Ví dụ dạng này:

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

Tức là đề đã cho sẵn 1 quan điểm, và nhiệm vụ của các bạn là trả lời ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM TRÊN HAY LÀ KHÔNG

Tức là ở câu thứ 2 của Introduction phải trả lời cho được là đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên

Ví dụ 1 mở bài sẽ được chấm lạc đề nhẹ của dạng này

In this day and age, more and more contemporary have been placed on whether or not libraries have been steadily replaced by

online network because pupils can search for information online in an easier way. I myself believe that online network brings

more benefits than libraries for these reasons below.

Lí do lạc đề là đề này viết theo kiểu như dạng 1, tức là không trả lời trực tiếp là ĐỒNG Ý HAY KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH

CỦA ĐỀ ĐÃ CHO

Sửa lại mở bài trên như sau:

In this day and age, more and more contemporary have been placed on the opinion that libraries have been steadily

replaced by online network because pupils can search for information online in an easier wayAnd this opinion has my support

Chú ý là câu thứ 2 của introduction luôn là câu sẽ trả lời trực tiếp câu hỏi đề bài là gì, trong ví dụ này câu hỏi đề bài là Do you

agree or disagree?

Chúc các bạn có cách làm hiệu quả cho riêng mình!

HOTLINE: 0934483811