Slide background
Slide background

GIẢI QUYẾT GỌN GÀNG DẠNG BÀI PIE CHART TRONG WRITING TASK 1

Là một trong những dạng bài dễ dàng ăn điểm của Writing Task 1 IELTS, Pie Chart có những quy tắc mà bạn chỉ cần tuân theo là hoàn toàn có thể xử lý dang bài này.

Chọn điểm quan trọng nhất để viết trước tiên

Khi nhìn vào Pie Chart bạn sẽ dễ dàng nhận thấy đâu là phần chiếm tỉ lệ lớn nhất, hãy tập trung miêu tả nó đầu tiên khi bắt đầu viết bài. Vậy đối với mẫu Pie Chart trên, phần bạn cần mô tả đầu tiên chính là: definite job, looking for work and formal study bởi chúng chính là những nguyên nhân chủ chốt để di cư.

Đối với những nguyên nhân chiếm % nhỏ như other có thể để đến cuối cùng.

Bố cục rõ ràng, dễ hiểu

Khi bắt tay vào xử lý Task 1, điều bạn cần lưu ý đầu tiên là nhóm thông tin lại một cách lô gic để giám khảo chấm bài có thể dễ dàng theo được mạch bài của bạn.

Đối với dạng Pie Chart, cách xử lý thông minh nhất chính là so sánh các yếu tố cùng nhau, chỉ rõ ra điểm giống và khác thay vì chi đơn giản mô tả độc lập.

Nếu bạn chọn cách để miêu tả độc lập từng yếu tố, giám kháo sẽ mất thời gian để nhìn lại biểu đồ và bài viết của bạn để kiểm tra thông tin trong bài viết đã chính xác chưa.

Đa dạng hóa ngôn từ của bạn

Với bất cứ kĩ năng của IELTS , việc sử dụng linh động từ vựng luôn là yếu tố then chốt để nâng band điểm của bạn. Sẽ không hề khôn ngoan chút nào nếu bạn nhắc đi nhắc lại, dùng tái dùng tái dùng hoài mộ cấu trúc, một từ vựng. Đặc biệt đối với dạng Pie Chart, từ thường được sử dụng nhiều nhất là proportions và percentages và dạng cấu trúc quen thuộc sẽ là: the proportion of… hay the percentage of…

Tuy nhiên, có rất nhiều cụm từ khác mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng để thay thế như:

A large number of people
over a quarter of people
a small minority
A significant number of people
less than a fifth

 

Dưới đây là một vài cách chuyển đổi phần trăm sang phân số và hệ số mà bạn có thể áp dụng trong IELTS:

Phần trămPhân số
80%four-fifths
75%three-quarters
70%seven in ten
65%two-thirds
60%three-fifths
55%more than half
50%half
45%more than two fifths
40%two-fifths
35%more than a third
30%less than a third
25%a quarter
20%a fifth
15%less than a fifth
10%one in ten
5%one in twenty

Đối với trường hợp số không chẵn như bảng trên, bạn có thể sử dụng những từ hạn định để đảm bảo con số trong bài viết của bạn vẫn chính xác. Cùng nhìn qua một số ví dụ dưới đây:

Phần trămTừ hạn định
77%just over three quarters
77%approximately three quarters
49%just under a half
49%nearly a half
32%almost a third

Khi bạn thấy lượng phần trăm quá lớn hoặc quá bé, để ăn điểm với giám khảo chấm bài, có thể tham khảo một số cách dùng từ thay thế sau.

Percentageproportion / number / amount / majority / minority
75% – 85%a very large majority
65% – 75%a significant proportion
10% – 15%a minority
5%a very small number

 

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811