Slide background
Slide background

ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH TRONG IELTS SPEAKING

Trong phần thi IELTS Speaking đôi khi giám khảo sẽ yêu cầu bạn giải thích về một nhận định nào đó, hoặc bạn sẽ tự đưa ra những cách giải thích để làm rõ hơn quan điểm của mình.

Khi phải giải thích một điều gì đó trong tiếng Anh, bạn thường xuyên giải thích theo hướng trả lời how to do something hoặc trả lời cho câu hỏi how something works. Thực ra không có sự khác biệt lớn giữa hai cách giải thích cho 2 câu hỏi trên. Lời giải thích một cách chi tiết là điều cần thiết. Khi đưa ra lời giải thích bạn thường sử dụng những cụm từ cơ bản như bên dưới:

 • There are three steps you must follow. (How to do something)
 • There are three parts to this process (How something works)

Đối với những người sử dụng tiếng Anh ở mức nâng cao (thành thạo), bạn có thể đưa ra một lời giải thích với những mệnh đề như bên dưới:

 • To do XYZ successfully, the first thing you should do is… 
 • The most important thing to remember about how ABC works is…

Sự chuyển tiếp là điều quan trong khi giải thích điều gì đó trong tiếng Anh. Chắc chắn những câu như bên dưới là những kỹ thuật không thể thiếu khi bạn có cơ hội dùng tới chúng:

 • After you do A, then you can move on to B
 • Those are two parts of the whole system. A third important part is…

Điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ là câu giải thích vẫn được chấp nhận nếu bạn một lần nữa lặp lại phần đã nói lúc trước bằng cách nhấn mạnh, hoặc bằng cách nói thay thế khác (rephrase something) khi giám khảo không thực hiểu ý tưởng của bạn. Đó là những tình huống giao tiếp rất bình thường diễn ra mỗi ngày và nó cũng được xem như vậy trong bài kiểm tra IELTS.

Ngoài ra, để giải thích cách làm một việc gì đó, hoặc lý giải một tình huống nào đó trong thực tê bạn có thể nói ngắn gọn bằng cách tóm lược những ý bên dưới đây:

 • First of all you…
 • The first thing you have to do is…
 • After you’ve done that, you…
 • The next thing you do is…        
 • Oh, and then don’t forget to…
 • Make sure you remember to…
 • Oh, and be careful not to…

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811