Slide background
Slide background

ĐỀ THI VÀ BÀI MẪU WRITING TASK 1 NGÀY 03/03/2018

Đề bài

The chart below shows the annual pay (thousands of dollars) for doctors and other workers in seven countries in 2004

Phân tích đề thi

– Thì sử dụng: vì số liệu trong bài được thống kê vào năm 2004 nên thì được sử dụng trong bài viết sẽ là thì quá khứ đơn.

– Đơn vị: thousands of dollars

– Dạng câu hỏi: Bar chart nằm ngang không có sự thay đổi theo thời gian. Cách viết dạng biểu đồ bar chart không khó, đặc biệt là dạng bar chart không có sự thay đổi theo thời gian. Chỉ có một lưu ý nho nhỏ mà Etrain muốn nhắc cho tất cả dạng biểu đồ trong task 1 nói chung và bar chart nói riêng là không nên đưa ra những số liệu đơn lẻ mà nên đặt các số liệu trong tương quan so sánh lẫn nhau để đạt band điểm cao trong phần thi này nhé.

– Phân tích số liệu:

Cách chọn số liệu cho dạng biểu đồ không có sự thay đổi theo thời gian về cơ bản là chọn số liệu cao nhất, thấp nhất và các số liệu tương tự nhau… Cụ thể đối với bài trên, Etrain chọn những số liệu như sau:

 • Lao động ở Mỹ được trả lương cao nhất trong tất cả 7 nước có trong biểu đồ.
 • Lương của bác sĩ ở tất cả các quốc gia được khảo sát đều cao hơn lương của các ngành nghề khác.
 • Sự chênh lệch giữa lương của bác sĩ và các ngành nghề khác là lớn nhất so với những nước còn lại.
 • France và Switzerland cũng chi nhiều tiền để trả lương cho bác sĩ và hai nước này có số liệu gần bằng nhau.
 • Finland là nước trả lương cho bác sĩ thấp nhất trong tất cả các nước được khảo sát nhưng lại trả lương cho lao động ngành nghề khác cao hơn Czech, Germany va Italy.
 • Ba nước có mức lương cho bác sĩ suýt soát nhau là Czech, Germany và Italy.

– Cấu trúc bài viết:

 • Introduction: Paraphrase lại đề bài.
 • Overview: Nêu quốc gia trả lương cao nhất cho lao động và nêu sự cách biệt giữa số liệu của 2 đối tượng trong cùng 1 quốc gia.
 • Body: Chia thành 2 đoạn nhỏ:
  • Body 1: Mô tả và so sánh về lương trả cho bác sĩ và lương trả cho ngành nghề khác ở các quốc gia có số liệu nổi bật.
  • Body 2: Mô tả số liệu của các quốc gia còn lại.

Bài mẫu

The bar chart compares the payment each year for doctors and other workers in different nations in 2004.

Overall, the US paid the largest annual salary for both positions and also recorded the widest gap between these two figures. Doctors’ salaries were always higher than other workers’.

In 2004, annual payment for doctors in the US was 120 thousand US dollars, which nearly tripled the amount of money that other workers in this country received. The figures for doctors in France and Switzerland were equal, at about 70 thousand US dollars, but other workers in the former were paid lower than in the latter, at about 40 and 30 thousand dollars.

In Germany and Czech, doctors were offered roughly 65 thousand dollars each year, compared to 60 in Italy. The lowest payment for this job was found in Finland, with only 50 thousand US dollars. Meanwhile, this nation offered a higher annual payment for other workers, at 25 thousand US dollars, than in Italy, Czech and Germany where they were offered equally, at 20 thousand dollars.

(176 words)

Các từ vựng/ cấu trúc cần chú ý

 payment (n): the act of paying someone or something or of being paid – Chi  trả

Ex: There will be a penalty for late payment of bills.

– triple (v): three times as much or as many as something – Gấp 3 lần

Ex:The library will be triple the size of the existing main library.

– the former (n): used to refer to the first of two things or people mentioned – Số liệu được nêu trước

Ex: This beautiful old building has been restored to its former glory.

– the latter (n): the second of two things or people mentioned – Số liệu nêu sau

Ex: He presented two solutions. The latter seems much better.

– offer (v): offer something to make something available or to provide the opportunity for something – Được trả

Ex: The job didn’t offer any prospects for promotion.

– Meanwhile = while: while something else is happening – Trong khi đó

Ex: The doctor will see you again next week. Meanwhile, you must rest as much as possible.

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811