Slide background
Slide background

ĐỀ ÔN TẬP DẠNG TRUE/FALSE/NOT GIVEN READING

Để hiểu hơn về cách làm bài dạng T/F/NG hôm nay NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ với các bạn đề để các bạn luyện tập thêm nhé!

2. Đáp án và phân tích:

 1. B

Gạch dưới: small businesses/ fail/ initial two years

→ Đoạn 1 đề cập “small businesses” (dòng 5) dòng 6: “one in three fails in the first two years”

 1. D

Gạch dưới: small business/ have an edge over/ large business

→ Đoạn 2 dòng 4: “it’s difficult for small businesses…” → dòng 5 “Instead, small businesses…offer customerspersonalized service and specialized products…that can be more difficult to find in a large chain store

 1. B
 2. Gạch dưới: how long/ start earning a profit

  Đoạn 4 5 đề cập đến profit → dòng 4 đoạn 5: “a small business takes one to two years to become profitable

  3. Từ vựng trong bài

  • profitable (a) có lợi nhuận
  • have an edge over có lợi thế hơn
  • initial (a) đầu tiên
  • potential (a) tiềm năng
  • compete (v) cạnh tranh

CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

HOTLINE: 0934483811