Slide background
Slide background

DẠNG CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI IELTS READING PART 2

NGOC ANH IELTS chào tất các bạn! Hôm nay , NGOC ANH IELTS sẽ chia sẻ tiếp với các bạn 7 dạng câu hỏi trong đề thi Ielts Reading nhé!

8. Đề Choosing a Title: Chọn một tiêu đề phù hợp nhất từ một danh sách cho sẵn

Cách làm:

 • Hiểu rõ sự khác nhau giữa các tiêu đề cho sẵn
 • Chú ý đến đoạn văn mở bài và kết bài của văn bản
 • Đừng quá mất nhiều thời gian cho câu hỏi này

9. Đề Categorisation: Lựa chọn xem ý nào thuộc về Category nào, trong đó các Category được cho sẵn từ một danh sách.

Cách làm: 

 • Tìm xem thông tin bạn cần nằm ở đoạn văn nào
 • Hãy chuẩn bị sẵn các cách paraphrase

10. Đề Matching Sentence Endings: Hoàn thành câu bằng cách nối phần đầu câu với phần kết câu một cách hợp lý từ một danh sách cho sẵn.

Cách làm: 

 • Đọc qua các câu cho sẵn và đọc các đáp án endings có thể chọn
 • Chuẩn bị sẵn các cách paraphrase
 • Tìm thông tin tương ứng trong văn bản
 • Chọn phương án ending phù hợp nhất với thông tin được cho trong văn bản
 • Câu hoàn chỉnh phải chính xác về mặt ngữ pháp
 • Câu trả lời thường được đánh dấu bằng chữ cái (A, B, C…), hãy đọc kỹ hướng dẫn để chọn cho đúng
 • Đề bài thường cho nhiều endings hơn là số bạn cần để điền

11. Đề Table Completion: Hoàn thành một bảng biểu bằng các từ cho sẵn trong văn bản.

Cách làm: 

 • Đọc các headings cần điền trong bảng
 • Xác định các loại từ khác nhau mà bạn cần để điền vào ô trống
 • Scan văn bản để tìm thông tin
 • Các đáp án thường tập trung ở một part đặc biệt của văn bản
 • Hãy kiểm tra xem đề bài cho phép bạn sử dụng số từ là bao nhiêu.

12. Đề Flow Chart Completion: Điền vào flow chart bằng các từ cho sẵn trong văn bản.

Cách làm: 

 • Xác định các loại từ khác nhau mà bạn cần để điền vào ô trống
 • Scan văn bản để tìm thông tin
 • Các câu trả lời không tuân theo thứ tự
 • Sử dụng hướng đi của mũi tên và khung để theo dõi trình tự thông tin trong chart
 • Chọn các từ phù hợp cho đoạn văn
 • Hãy kiểm tra xem đề bài cho phép bạn sử dụng số từ là bao nhiêu.

13. Đề Diagram Completion: đặt tên cho một biểu đồ.

Cách làm: 

 • Xác định các loại từ khác nhau mà bạn cần để điền vào ô trống
 • Xác định vị trí thông tin trong văn bản
 • Các đáp án thường tập trung ở một part đặc biệt của văn bản
 • Hãy kiểm tra xem đề bài cho phép bạn sử dụng số từ là bao nhiêu.

14. Đề Short Answer: Trả lời câu hỏi dựa trên các chi tiết trong văn bản.

Cách làm: 

 • Xác định loại từ bạn cần để trả lời cho câu hỏi
 • Chuẩn bị các cách diễn đạt khác nhau cho câu hỏi
 • Scan văn bản để xác định vị trí thông tin
 • Hãy kiểm tra xem đề bài cho phép bạn sử dụng số từ là bao nhiêu.

   Chúc các bạn thành công!

 

HOTLINE: 0934483811