Slide background
Slide background

CHIẾN THUẬT ĂN ĐIỂM IELTS SPEAKING PART 2

Trong bài học hôm nay. NGOC ANH IELTS chia sẻ với các bạn chiến thuật để các bạn ăn điểm trong bài thi ielts speaking part 2 để các bạn tham khảo nhé!

Chiến lược tận dụng 1 phút chuẩn bị hiệu quả 

Hãy viết vào tờ giấy đã được cho sẵn 5 tiêu đề dưới đây để chuẩn bị bài nói của mình:

 • Introduction
 • Past
 • Description
 • Opinion
 • Future

a. Introduction

Một mở bài mang tính “nghiêm túc” là điều không cần thiết. Bạn vẫn có thể đi thằng vào câu trả lời bằng cách sử dụng các cấu trúc như: I would love to talk about… | I prefer talking about…because…

Sau khi giới thiệu bài nói của mình các bạn cũng nên đưa một chút về “background information”.

b. Past

Trong phần này chúng ta sẽ trình bày thêm những kinh nghiệm, trải nghiệm, có thể là những gì chúng ta đã chứng kiến, v.v… có liên quan đến chủ đề của bài nói.

Để chuyển hướng bài nói về một sự kiện trong quá khứ một cách trôi chảy, các bạn có thể sử dụng các từ như “anyhow” hoặc một số cấu trúc thì quá khứ như:

 • Quá khứ đơn (Verb –ed)
 • Quá thứ tiếp diễn (was/ were + verb-ing)
 • Quá khứ hoàn thành
 • Could/Must/Should/Might/Must + Have+ Vp2
 • Used to + verb
 • Would + verb

c. Description

Bạn có thể bắt đầu bài nói của mình bằng câu: “So let me tell you about (X) in a little more detail.” Từ đó các bạn có thể bắt đầu thỏa thích “khoe khoang” khả năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp, ngữ đồng vị và thành ngữ. Các bạn nên nhớ, nhìn chung trong phần thi speaking, giám khảo chấm IELTS sẽ đánh giá tất cả các kỹ năng bao gồm: phát âm, ngữ pháp, từ vựng, khả năng trôi chảy, độ mạch lạc của bài nói. Tuy nhiên trong phần 2 này, có hai kỹ năng sẽ được tập trung chấm điểm nhiều nhất, đó chính là độ trôi chảy (fluency) và tính mạc lạc (coherence).

d. Opinion

Sau khi hoàn thành  xong nội dung yêu cầu, bạn cũng có thể mở rộng câu trả lời của mình bằng cách nói: “If you ask me/In my view/I would say + (ý kiến về chủ đề được giao)”

Ý kiến, quan điểm cũng có thể bao gồm cả cảm xúc (feelings) và suy nghĩ (thoughts)

e. Future

Bạn nên sử dụng ít nhất 3 thì trong bài nói để chứng tỏ bạn có khả năng sử dụng ngữ pháp linh hoạt. Để bàn về tương lai bạn có thể sử dụng cụm: With regards to the future…. Kết hợp với một số cấu trúc thì tương lai như:

+ To be going to Infinitive

+ Will/Won’t Verb infinitive

+ Tương lai hoàn thành: will have + past participle

+ Hiện tại tiếp diễn để nói về lịch cụ thể

GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811