Slide background
Slide background

CẤU TRÚC HAY CHO BÀI SPEAKING HẤP DẪN!

Đối với hầu hết mọi người, phần thảo luận là phần căng thẳng nhất trong bài thi IELTS Speaking. Hãy nhớ rằng bạn không cần thiết phải chứng minh rằng mình có hiểu biết đặc biệt về chủ đề thảo luận đó.

Các giám khảo chỉ quan tâm đến việc bạn kết nối, sắp xếp các ý tưởng như thế nào, cách bạn phát triển câu trả lời và khắc phục các khó khăn phát sinh hay dùng từ vựng có “chất” không…

Các ngôn ngữ hữu ích sau đây sẽ giúp bạn nói chuyện tự nhiên hơn, trôi chảy và mạch lạc. Những tiêu chí này cũng chiếm 25% điểm số bài nói của bạn.

Asking for help – Yêu cầu giúp đỡ

 • Could you say that in other words?
 • I’m not sure what you mean exactly.
 • Do you mean ( )?

Stalling for time – Trì hoãn thời gian

 • That’s a(n) interesting/tough/difficult question.
 • I don’t know much about this issue but …
 • I’ve never really thought about it before but …

Giving an opinion – Đưa ra quan điểm

cấu trúc câu hữu ích

 • Well, I think/suppose/would say …
 • … for two/several reasons.
 • I think most people would agree that …

Self-correcting – Tự điều chỉnh

 • Or rather …
 • I mean …
 • Or, should I say …

Rephrasing – Giải thích/ Nói lại

giai thich

 • What I mean is …
 • What I want to say is …
 • What I’m trying to say is …

Commenting on your own ideas/ Bình luận ý kiến của chính bạn

 • I know this may sound obvious but …
 • This may sound strange but …
 • I’m sorry to have to say this but …

Giving an example: Đưa ví dụ

 • Take ( ), for example.
 • Look at ( ), for instance.
 • A good example of this is ( ).

Introducing other ideas: Đưa ra các quan điểm khác

 • On the other hand,…
 • Or, to look at it another way,…
 • Then again,…

Getting to the point: Đi thẳng vào vấn đề

get to the point

 • Anyway, to get to the point,…
 • Anyway, the main point I want to make is that…
 • So, in answer to your question,…

Concluding: Kết luận

 • So, that’s why I think …
 • Anyway, that’s why…
 • So, to return to my original point,…

Chúc các bạn học tốt!

HOTLINE: 0934483811