Slide background
Slide background

CẤU TRÚC ” ĐỘC ĐÁO” TASK 1 BAND 7.0 ( PART 2)

NGOC ANH IELTS chào tất cả các bạn! Hôm nay NGOC ANH IELTS chia sẻ tiếp với các bạn cấu trúc Writing task 1 để các bạn tham khảo nhé!

Cấu trúc so sánh với differ/different/difference

Khi muốn diễn đạt một đối tượng nào đó khác như thế nào với đối tượng còn lại, bạn hoàn toàn có thể dùng từ differ/different/difference. Với 3 từ này, chỉ cần biển đổi một chút thôi.

Ex: The amount of time spent at home differed by almost 45% according to gender.
There was a difference of over 45% in the amount of time males and females spent at home.
This figure was very different among males, only half of whom watched television.

Đề cập một con số cụ thể 

Đặt một số lượng ước chừng, chung chung hay một số cụ thể làm chủ ngữ của câu cũng là một lối viết bạn rất thường xuyên gặp trong Writing Task I. Điều cần lưu ý là bạn phải căn cứ vào chủ ngữ để chia V ở dạng số nhiều hay ít nhé. Ví dụ A number of đi với động từ chia số nhiều, The number of , động từ chia số ít.

  • Twice – Ex: Twice as many people elected to use gas and not electricity for cooking [note the twice as …as structure]
    Twice the amount of gas was used for cooking in this period.
  • Three/four etc times – Ex: Five times as many people chose to heat their house with electricity as with gas.
  • Half – Ex: Half the number of inhabitants chose to use gas as electricity.
    Electricity was half as popular as gas for cooking.

 GOOD LUCK!

HOTLINE: 0934483811